• خبر فوری
  • اخبار
  • آزمون میانترم

خبر فوری : ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور برای نیمسال دوم از روز شنبه 10 آبان آغاز و تا روز شنبه 17 آبان 93 ادامه خواهد داشت (منتظر خبر تکمیلی باشید)

---------------------------------

امتحان میانترم دروس عمومی آقای سلطانیان

---------------------------------

دانشجویان محترم در صورت تغییر شماره همراه نسبت به اصلاح آن در سیستم گلستان اقدام نمایید تا از دریافت پیامک دانشگاه (پیامک عدم تشکیل کلاس ، برگزاری مراسمات و ...) بهرمند شوید

---------------------------------

کلیه دانشجویان (ورودی ماقبل سال 93) که از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند جهت مشخص نمودن وضعیت معافیت تحصیلی خویش به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند (اجباری)