• خبر فوری
  • اخبار
  • اطلاعیه ها

پذيرش دانشجویان ورودی جدید تا تاريخ 1393/7/12 تمديد شد.

تمدید انتخاب واحد :

امکان انتخاب واحد کلیه دانشجویان از تاریخ 30 شهریور لغایت 3 مهر تمدید گردید.

-----------------------------------------

قابل توجه دانشجويان ورودی جدید : ثبت نام از تاریخ 26 شهریور تا 12 مهر بصورت اینترنتی میباشد

ترتیب مراحل ثبت نام :

1) ثبت نام بصورت اینترنتی در مورخ 26 شهریور تا 4 مهر

2) مراجعه به دانشگاه جهت دریافت لیست ارائه دروس و راهنمایی برای انتخاب واحد

3) زمانبندی برای تشکیل پرونده

 انتخاب واحد :

دانشجویانی که به هر نحوی موفق به انتخاب واحد نشده اند می توانند در زمان حذف و اضافه (13 مهر الی 20 مهر) انتخاب واحد نمایند

-----------------------------------------

دانشجویان عزیز توجه فرمایند : دروس تربیت بدنی بشرح ذیل تغییر یافته است

تربیت بدنی 1 : تربیت بدنی

تربیت بدنی 2 : ورزش 1

-----------------------------------------

  دانشجویان فراگیر بایستی کلیه دروس مردودی نیمسال فراگیر را تا پایان تحصیل پاس نمایند 

----------------------------------------- 

دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند جهت مشخص نمودن وضعیت معافیت تحصیلی خویش به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند (اجباری)

-----------------------------------------

 تکمیل سامانه اطلاع رسانی وضعیت مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان - لینک پایین همچنین بر روی بخش پایینی وب سایت قرار داده شده است