دانشگاه پیام نور سردشت || استان آذربایجان غربی
  • خبر فوری
  • اخبار
  • اطلاعیه ها

سامانه کتابخانه دانشگاه به سایت دانشگاه اضافه گردید

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
کلاس درس ترجمه متون ساده تاریخ 27 فروردین - 3و10و17 اردیبهشت در لابراتوار تشکیل می گردد (تاریخ درج : 1393/01/21)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
برنامه عملی تربیت بدنی به صفحه برنامه کلاسی (دروس عمومی) افزوده شد
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -