تاریخ امروز : يكشنبه 06-اردیبهشت-1394 || تاریخ میلادی : 2015-04-26 || ساعت : 19:10
  • خبر فوری
  • اخبار
  • راهنمای اساتید
  • آزمون میانترم

امتحان میانترم حسابداری دولتی (آقای عمری) 10 اردیبهشت ساعت 10:00 تا آخر فصل 4

امتحان میانترم حقوق بین الملل عمومی 1 و رویه قضایی  (آقای اسماعیل زاده) 15 اردیبهشت ساعت 14:00 کلاس 101

امتحان میانترم حقوق اداری  (آقای پرتوی ) 15 اردیبهشت ساعت 14:00 تا ص 410

کلاس زبان تخصصی (رشته جغرافیا)(آقای بهرامی) دوشنبه ها ساعت 12:30 الی 14:00 برگزار می گردد

امتحان میانترم مقدمات روش تحقیق  (5 اردیبهشت ساعت 09:45 فصل 1تا 5 )

امتحان میانترم آسیب شناسی اجتماعی  (6 اردیبهشت ساعت 11:30 فصل 1تا 4 )