تاریخ امروز : يكشنبه 30-فروردین-1394 || تاریخ میلادی : 2015-04-19 || ساعت : 2:23
  • خبر فوری
  • اخبار
  • راهنمای اساتید
  • آزمون میانترم

امتحان میانترم مقدمات روش تحقیق  (5 اردیبهشت ساعت 09:45 فصل 1تا 5 )

امتحان میانترم آسیب شناسی اجتماعی  (6 اردیبهشت ساعت 11:30 فصل 1تا 4 )

کلاس های آقای کمال شمسی  تا تاریخ 3 اردیبهشت برگزار نمی گردند

آزمون میانترم اقتصاد کلان (آقای رحمانی) روز(چهارشنبه 2 اردیبهشت ساعت 13)میباشد