• خبر فوری
  • اخبار
  • راهنمای اساتید

سامانه برنامه کلاسی نیمسال دوم فعال گردید

لازم بذکر است احتمال تغییرات برنامه در آینده وجود دارد


ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون نیمسال دوم پیام نور از تاریخ 9 بهمن تا 14 بهمن بصورت غیر حضوری از طریق سامانه گلستان reg.pnu.ac.ir انجام خواهد شد


آخرین مهلت تحویل کار عملی دروس ترجمه انفرادی (1)  و ترجمه نوار و فیلم (آقای رادپی) 15 اسفند ماه می باشد


تاریخ ارائه درخواست و ثبت تغییررشته، گرایش و انتقال نیمسال دوم  تا 6 بهمن ماه 93 تمدید گردید.