• خبر فوری
  • اخبار
  • اطلاعیه ها

دروس (گفت و شنود2 -خواندن و درک مفاهیم2 - دستور نگارش2)به برنامه اضافه شده است

---------------------------------

کلاس های آقای احمد احمدیان این هفته تشکیل نخواهد شد

---------------------------------

فوری: کلیه دانشجویانی که زمان ثبت نام ترخیص از خدمت استفاده نموده اند فوراَ به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند

---------------------------------

کلیه دانشجویان (ورودی ماقبل سال 93) که از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند جهت مشخص نمودن وضعیت معافیت تحصیلی خویش به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند (اجباری)