تاریخ امروز : پنجشنبه 14-اسفند-1393 || تاریخ میلادی : 2015-03-05 || ساعت : 6:00
  • خبر فوری
  • اخبار
  • راهنمای اساتید
  • آزمون میانترم

دانشجویان ورودی جدید جهت دریافت کارت دانشجویی به آموزش مراجعه کنند

کلاس های آقای عمری روز پنجشنبه 14 اسفند برگزار نمیگردند

مهلت عمليات حذف و اضافه تا تاريخ  12/12/1393 تمديد شد.

برنامه کلاسی رشته جغرافیا و ادبیات عرب ثبت شده است


کلاس های روز چهارشنبه (13 اسفند) آقای علی خضری(حسابداری پیشرفته(1) - مباحث جاری در حسابداری - حسابداری صنعتی (2) تشکیل نمیگردند

کلاس های اصول و فنون مشاوره خانواده و نظریه مشاوره و روان درمانی (آقای سید عبدالرحمن حسینی)  از تاریخ 14 اسفند به 21 اسفند منتقل شدند

امتحان میانترم مدیریت آموزشی (آقای معروف زاده) 17 اسفند ساعت 15:30 برگزار میگردد

امتحان میانترم جامعه شناسی آموزش و پرورش (خانم حکمت) 16 اسفند ساعت 10 می باشد