• خبر فوری
  • اخبار
  • راهنمای اساتید
کلاسهای آقای لقمان رادپی تا 15 اسفند تشکیل نخواهند شد

مهلت انتخاب واحد پیام نور از 15 بهمن تا 20 بهمن ماه تمدید شد

تاریخ ارائه درخواست مهمان تا 12 بهمن ماه 93 تمدید گردید.

جزئیات برنامه کلاسی بر اساس روزهای هفته:

روانشناسی و علوم تربیتی - حقوق :(شنبه - یکشنبه - دوشنبه)

حسابداری ، مدیریت ، مترجمی : (3شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه)

ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون نیمسال دوم پیام نور از تاریخ 9 بهمن تا 14 بهمن بصورت غیر حضوری از طریق سامانه گلستان reg.pnu.ac.ir انجام خواهد شد


آخرین مهلت تحویل کار عملی دروس ترجمه انفرادی (1)  و ترجمه نوار و فیلم (آقای رادپی) 15 اسفند ماه می باشد