• خبر فوری
  • اخبار
  • اطلاعیه ها

دانشجويان مي توانند نسبت به اخذ كارت آزمون (گزارش 428) خود از تاريخ 25/05/93 از مسير زير اقدام نمايند: 

منوي اصلي ---> آموزش ---> گزارشهاي آموزش ---> دانشجو --> اطلاعات ثبت نام و امتحان

-----------------------------------------

  دانشجویان فراگیر بایستی کلیه دروس مردودی نیمسال فراگیر را تا پایان تحصیل پاس نمایند 

----------------------------------------- 

دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند جهت مشخص نمودن وضعیت معافیت تحصیلی خویش به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند

  ----------------------------------------- 

شماره تماس دانشگاه پیام نور سردشت 

44332266 -  44334230  -  44334260  -

44332255(سانترال)  44334240(سانترال) 

کد استان آذربایجان غربی (044) میباشد