• خبر فوری
  • اخبار
  • اطلاعیه ها

دانشجویان فراگیر بایستی کلیه دروس مردودی نیمسال فراگیر را تا پایان تحصیل پاس نمایند

-----------------------------------------

دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند جهت مشخص نمودن وضعیت معافیت تحصیلی خویش به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند

-----------------------------------------

انتخاب واحد نیمسال تابستان روز یکشنبه 29 تیرماه تمدید شده است

-----------------------------------------

شماره تماس دانشگاه پیام نور سردشت

44332266     -        44334230

44334260     -        44332255(سانترال)

44334240(سانترال)

 کد استان آذربایجان غربی (044) میباشد