• خبر فوری
  • اخبار
  • آزمون میانترم
امتحان میانترم معرفت شناسی روز شنبه 29 آذر ساعت 15:00 برگزار می گردد
--------------------------------
امتحان پایانی بیان شفاهی داستان 1 در تاریخ 30 دیماه ساعت 13 برگزار می گردد
--------------------------------
کلیه دانشجویان نسبت به پرداخت مابقی شهریه خود اقدام نمایند
--------------------------------
دانشجویان محترم در صورت تغییر شماره همراه نسبت به اصلاح آن در سیستم گلستان اقدام نمایید تا از دریافت پیامک دانشگاه (پیامک عدم تشکیل کلاس ، برگزاری مراسمات و ...) بهرمند شوید

دانشجویانی که پیامک های دانشگاه را دریافت نمی کنند مراحل ذیل را انجام دهند

سیم کارت همراه اول: ارسال عدد ۲ به شماره پیامک ۸۹۹۹

سیم کارت ایرانسل: ارسال عدد 1 به شماره پیامک 5005

--------------------------------

کلیه دانشجویان (ورودی ماقبل سال 93) که از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند جهت مشخص نمودن وضعیت معافیت تحصیلی خویش به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند (اجباری)