کارگاه آموزشی علمی حقوق

دانشگاه پیام نور سردشت برگزار میکند.

کارگاه آموزشی علمی حقوق،راهنمای نگارش حقوقی تنظیم دادخواست های حقوقی،اظهار نامه، شکواییه، لایحه تجدید نظرخواهی

 

مدرس:مصطفی برتافته

 

زمان:سه شنبه هر هفته به مدت سه هفته    ساعت2-1  کلاس: 101

لازم به ذکر است درپایان دوره به شرکت کننده گان گواهی داده خواهد شد. شرکت در این کارگاه برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق بوده و رایگان می باشد.
مشاهده : 36721        تاریخ انتشار خبر : يكشنبه 05-02-1395