شرکت در مسابقات جام رمضان - تیم فوتسـال آقـایان

 

((اطلاعیه ورزشی))

 

نظر به تقویت روحیه ورزشی دربین دانشجویان، دانشگاه در نظر دارد جهت شرکت در مسابقات جام رمضان تیم فوتسـال آقـایان را تشکیـل دهد. از عـلاقه مندان به ورزش فوتسال جهت نام نویسی به آقای کاک امینی مسئول تربیت بدنی دانشگاه مراجعه نمایند .

 

1-            تاریخ مراجعه 5/2/95 الی 15/2/95

2-          شرط سنی : متولدین 1/1/1370 به بعد

3-             کارت بیمه ورزشی سال جاری 

4-            کپی شناسنامه + یک قطعه عکس جدید

 

اداره تربیت بدنی دانشگاه پیام نور سردشت
مشاهده : 47051        تاریخ انتشار خبر : دوشنبه 06-02-1395