اطلاعیه استفاده از اینترنت دانشگاه

 

دانشجویان میتوانند در سالن طبقه دوم (طبقه فوقانی)

 

از اینترنت دانشگاه استفاده کنند

 

Wireless name:  Modem_Student

 

پسود : ندارد
مشاهده : 51898        تاریخ انتشار خبر : سه شنبه 07-02-1395