بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور سردشت از سد کولسه

دانشجویان دانشگاه پیام نور از پروژه سد کولسه بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور سردشت: به مناسبت روز جهانی کار و کارگر جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور سردشت از پروژه عظیم سد سازی کولسه بازدید کردند.

دراین بازدید مهندس دهقانی معاونت اجرایی طرح سد و نیروگاه در خصوص نحوه اجرای پروژه برای دانشجویان مطالبی را بیان نمودند.

در این بازدید تعداد 50 نفر از دانشجویان شرکت کردند که با استقبال گرم رییس و کارکنان این کارگاه مواجه شدندبازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور سردشت از سد کولسه

بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور سردشت از سد کولسه

بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور سردشت از سد کولسه


مشاهده : 53369        تاریخ انتشار خبر : يكشنبه 12-02-1395