بازدید دانشجویان روان شناسی و علوم تربیتی پیام نور سردشت ، از بیمارستان روان پزشکی رازی ارومیه

 

این بازدید علمی روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه 1395 با حضور بیش از 35 نفر از دانشجویان رشته روانشناسی  و علوم تربیتی در بیمارستان رازی شهرستان ارومیه برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور سردشت: دانشجویان کارشناسی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور سردشت از بیمارستان روان پزشکی رازی ارومیه بازدید عمل آوردند و تعداد از کیس های بستری شده در بیمارستان رو مورد مشاهدات بالینی خود قرار دادند . بیماران این بخش دارای اختلالات روانی شخصیتی و اضطرابی بودند که برای انجام مداخلات درمانی بستری شده بودند.

در این بازدید علمی آموزشی دکتر اسماعیلی در ارتباط با اختلالات یادگیری و بیماری های روانی توضیحاتی را برای دانشجویان ارائه کردند و در ادامه دانشجویان از بخش های مختلف بیمارستان بازدید نمودند.بازدید دانشجویان

بازدید دانشجویان

بازدید دانشجویان

بازدید دانشجویان

بازدید دانشجویان

بازدید دانشجویان

بازدید دانشجویان

بازدید دانشجویان


مشاهده : 66881        تاریخ انتشار خبر : شنبه 18-02-1395