دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

بسمه تعالی

قابل توجه اساتید ، کارکنان و دانشجویان محترم

لطفاً هرگونه پیشنهاد و یا انتقاد و شکایت در حوزه فعّالیّت خود را به ایمیل دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به آدرس : nezaratostani@urmia.ac.ir  ارسال فرمائید. بدیهی است نظرات و پیشنهادات شما راهگشای مدیران و مسئولین دانشگاه در ارتقاء کیفیّت بخش های مختلف خواهد بود.

 

دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزش عالی در استان

 

                                                                                           
مشاهده : 77637        تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه 08-02-1395