شروع پذیرش بدون آزمون رشته‌های دانشگاه پیام نور سردشت

شروع پذیرش بدون آزمون رشته‌های دانشگاه پیام نور سردشت
 
مدرك قابل قبول در تمام دانشگاەهای معتبر جهان
 
 زمان ۲۲ مهرماه لغایت ۱۵ آبان
 
جهت ثبت نام به دانشگاه پیام نور سردشت مراجعه نمایید
 
598231187911.jpg (1061×1280)مشاهده : 6910        تاریخ انتشار خبر : شنبه 05-08-1397