حراست دانشگاه

1699744056sharifzade.jpg (175×230)

 

حراست دانشگاه : مظفر شریف زاده

شماره تماس :44334250-044  داخلی 110

شماره تماس مستقیم و فاکس : 44332288-044

شماره همراه : 09141883267

 

 

 

 

 

 

 

 

0612421471herasat.jpg (800×800)