سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : جمعه 29-شهریور-1398      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : دوشنبه 30-02-1398

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید
مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد
1 دستور انگلیسی پیشرفته - جبرانی مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 201 13:00 - 11:30 چهارشنبه 1
2 اصول و مبانی نظری ترجمه - جبرانی مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 201 11:15 - 09:45 چهارشنبه 1
3 دستور انگلیسی - جبرانی مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 201 09:30 - 08:00 چهارشنبه 1
4 تربیت بدنی + ورزش 1 (خانم ها) ،ساعت 10- میانترم دروس عمومی سعدی شیوا 202 11:15 - 09:45 پنجشنبه 9
5 تربیت بدنی + ورزش 1 (خانم ها)، ساعت 11 شروع می شود. دروس عمومی سعدی شیوا 202 13:00 - 11:30 چهارشنبه 18 - 25
6 تربیت بدنی + ورزش 1 (آقایان) - میانترم دروس عمومی ستمدیده مصطفی 101 14:40 - 13:10 دوشنبه 6
7 تربیت بدنی + ورزش 1 (آقایان) - میانترم دروس عمومی ستمدیده مصطفی 101 13:00 - 11:30 دوشنبه 6
8 تربیت بدنی + ورزش 1 (آقایان) دروس عمومی ستمدیده مصطفی 101 14:40 - 13:10 دوشنبه 23 - 30
9 تربیت بدنی + ورزش 1 (آقایان) دروس عمومی ستمدیده مصطفی 101 13:00 - 11:30 دوشنبه 23 - 30
10 تکنولوژی آموزشی (میانترم) روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:00 - 11:30 سه شنبه 17
11 کارگاه نرم افزار آماری spss کارگاه های آموزشی ملک زاده محسن لابراتوار 17:30 - 16:20 پنجشنبه 12
12 کارگاه نرم افزار آماری spss کارگاه های آموزشی ملک زاده محسن لابراتوار 16:15 - 14:45 پنجشنبه 12
13 کارگاه نرم افزار آماری spss کارگاه های آموزشی ملک زاده محسن لابراتوار 17:30 - 16:20 دوشنبه 9
14 کارگاه نرم افزار آماری spss کارگاه های آموزشی ملک زاده محسن لابراتوار 16:15 - 14:45 دوشنبه 9
15 تجزيه و تحليل + فنون تجزيه و تحليل حسابداری و مدیریت محمدپور اوین 101 14:40 - 13:10 سه شنبه 3 - 10 - 17 - 24 - 31 7
16 كاربرد كامپيوتر در حسابداري + كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت حسابداری و مدیریت محمدپور اوین لابراتوار 11:15 - 09:45 سه شنبه 3 - 10 - 17 - 24 - 31 7
17 رفتار سازماني - ميانترم حسابداری و مدیریت محمدپور اوین 201 13:00 - 11:30 سه شنبه 31
18 رفتار سازماني حسابداری و مدیریت محمدپور اوین 201 13:00 - 11:30 سه شنبه 3 - 10 - 17 - 24
19 روانشناسي و آموزش كودكان با نيازهاي ويژه - جبراني روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 205 13:00 - 11:30 دوشنبه 2
20 آموزه هاي روانشناسي در حديث - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 201 14:40 - 13:10 چهارشنبه 11
21 آموزه هاي روانشناسي در حديث روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 101 17:30 - 16:20 چهارشنبه 21 - 28 4 - 18 - 25
22 توليد محتواي الكترونيكي - رفع اشكال روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 101 13:00 - 11:30 سه شنبه 31 7
23 مقدمه علم حقوق - رفع اشكال حقوق رحیمی افشار 203 17:30 - 16:20 پنجشنبه 2 - 9
24 روانشناسی عمومی (تمامی رشته ها) - میانترم حسابداری و مدیریت امانی حسن 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 7
25 روانشناسی عمومی (تمامی رشته ها) حسابداری و مدیریت امانی حسن 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 17 - 24 - 31
26 روانشناسی عمومی (تمامی رشته ها) حسابداری و مدیریت امانی حسن 103 09:30 - 08:00 سه شنبه 17 - 24 - 31
27 روانشناسي صنعتي -سازماني روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 206 16:15 - 14:45 پنجشنبه 2 - 9
28 احساس و ادراك روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 206 16:15 - 14:45 پنجشنبه 12 - 19 - 26
29 روانشناسي سالمندي روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 206 16:15 - 14:45 پنجشنبه 22 - 29 5
30 آسيب شناسي اجتماعي روانشناسی + علوم تربیتی حکمت شرمین 103 13:00 - 11:30 دوشنبه 19 - 26 2 - 9 - 16
31 مباني جامعه شناسي روانشناسی + علوم تربیتی حکمت شرمین 103 11:15 - 09:45 دوشنبه 19 - 26 2 - 9
32 روانشناسي يادگيري روانشناسی + علوم تربیتی فتاحی دکتر امید 203 09:30 - 08:00 دوشنبه 19 2 - 16 - 30
33 آزمون هاي روان شناختي 2 روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 206 14:40 - 13:10 پنجشنبه 26 2 - 9
34 روانشناسي تجربي روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 206 14:40 - 13:10 پنجشنبه 5 - 12 - 19
35 روانسنجي روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 206 14:40 - 13:10 پنجشنبه 22 - 29
36 پزشكي قانوني روانشناسی + علوم تربیتی اسماعیلی ثانی دکتر عباس 101 11:15 - 09:45 دوشنبه 9 - 16 - 23
37 مشاوره شغلي و حرفه ا ي+مشاوره راهنمایی تحصیلی و شغلی روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 204 14:40 - 13:10 پنجشنبه 19
38 مشاوره شغلي و حرفه ا ي+مشاوره راهنمایی تحصیلی و شغلی روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 205 14:40 - 13:10 پنجشنبه 5 - 12 - 26 2 - 9
39 مباحث اساسي در روانشناسي1 روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 203 16:15 - 14:45 سه شنبه 17 - 24 - 31 7
40 معرفت شناسي روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 103 17:30 - 16:20 پنجشنبه 22 - 29 5