سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : شنبه 30-تیر-1397      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : سه شنبه 01-03-1397

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید
مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز اسفند فروردین اردیبهشت خرداد
1 ریاضیات پایه 2 - جبرانی مدیریت بازرگانی و دولتی معروفی دکترمریم 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 2
2 ریاضیات پایه 2 - جبرانی حسابداری معروفی دکترمریم 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 2
3 ریاضیات پایه 1 - جبرانی مدیریت بازرگانی و دولتی معروفی دکترمریم 205 13:00 - 11:30 چهارشنبه 2
4 ریاضیات پایه 1 - جبرانی حسابداری معروفی دکترمریم 205 13:00 - 11:30 چهارشنبه 2
5 جبرانی میانترم های دکتر امامی حقوق امامی دکتر عبدالسلام 201 13:00 - 11:30 چهارشنبه 2
6 دروس عمومی گروه معارف - میانترم دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 13:50 - 13:10 دوشنبه 31
7 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مدیریت بازرگانی و دولتی سلامی فریبا 101 13:00 - 11:30 پنجشنبه 27
8 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی حسابداری سلامی فریبا 101 13:00 - 11:30 پنجشنبه 27
9 اقتصاد کلان مدیریت بازرگانی و دولتی سلامی فریبا 102 11:15 - 09:45 پنجشنبه 27
10 اقتصاد کلان حسابداری سلامی فریبا 102 11:15 - 09:45 پنجشنبه 27
11 اقتصاد خرد مدیریت بازرگانی و دولتی سلامی فریبا 102 09:30 - 08:00 پنجشنبه 27
12 اقتصاد خرد حسابداری سلامی فریبا 102 09:30 - 08:00 پنجشنبه 27
13 دانش خانواده و جمعیت دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 13:00 - 11:30 سه شنبه 25
14 تفسیر موضوعی قرآن کریم دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 17:15 - 15:45 سه شنبه 25
15 اندیشه اسلامی 1 دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 15:30 - 14:00 سه شنبه 25
16 اندیشه اسلامی 2 دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 11:15 - 09:45 سه شنبه 25
17 اخلاق اسلامی - آیین زندگی - فلسفه اخلاق دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 09:30 - 08:00 سه شنبه 25
18 اندیشه اسلامی 1 دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 17:15 - 15:45 دوشنبه 24
19 دانش خانواده و جمعیت دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 15:30 - 14:00 دوشنبه 24
20 اندیشه اسلامی 2 دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 13:00 - 11:30 دوشنبه 24
21 اخلاق اسلامی - آیین زندگی - فلسفه اخلاق دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 11:15 - 09:45 دوشنبه 24
22 تفسیر موضوعی قرآن کریم دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 09:30 - 08:00 دوشنبه 24
23 آسیب شناسی اجتماعی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 204 13:50 - 13:10 سه شنبه 1
24 خواندن و درک مفاهیم1 (جبرانی) مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 204 17:15 - 15:45 سه شنبه 25
25 کارگاه آموزش قبل ازدواج (بمناسبت هفته جوان) کارگاه های آموزشی عبداله زاده احمد 202 15:30 - 14:00 پنجشنبه 13
26 اخلاق اسلامي (اصلي) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 204 13:50 - 13:10 پنجشنبه 27
27 کارگاه آموزش قبل ازدواج (بمناسبت هفته جوان) کارگاه های آموزشی امانی حسن 102 13:00 - 11:30 پنجشنبه 13
28 کارگاه آموزش قبل ازدواج (بمناسبت هفته جوان) کارگاه های آموزشی عبداله زاده احمد 102 15:30 - 14:00 سه شنبه 11
29 کارگاه آموزش قبل ازدواج (بمناسبت هفته جوان) کارگاه های آموزشی امانی حسن 101 11:15 - 09:45 سه شنبه 11
30 کارگاه آموزش قبل ازدواج (بمناسبت هفته جوان) کارگاه های آموزشی عبداله زاده احمد 102 17:15 - 15:45 دوشنبه 10
31 کارگاه آموزش قبل ازدواج (بمناسبت هفته جوان) کارگاه های آموزشی عبداله زاده احمد 102 15:30 - 14:00 دوشنبه 10
32 کارگاه آموزش قبل ازدواج (بمناسبت هفته جوان) کارگاه های آموزشی امانی حسن 102 13:00 - 11:30 دوشنبه 10
33 کارگاه آموزش قبل ازدواج (بمناسبت هفته جوان) کارگاه های آموزشی امانی حسن 102 11:15 - 09:45 دوشنبه 10
34 انقلاب اسلامی ایران دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 15:30 - 14:00 پنجشنبه 13
35 انگیزش و هیجان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 204 17:15 - 15:45 دوشنبه 7
36 انگیزش و هیجان روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 204 17:15 - 15:45 دوشنبه 17 - 24
37 توانبخشی افراد بانیازهای خاص - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 15:30 - 14:00 دوشنبه 7
38 توانبخشی افراد بانیازهای خاص روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 15:30 - 14:00 دوشنبه 17 - 24 - 31
39 روانشناسی شناختی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 101 13:00 - 11:30 دوشنبه 7
40 روانشناسی شناختی روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 101 13:00 - 11:30 دوشنبه 17 - 24 - 31