سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : چهارشنبه 21-بهمن-1394      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : سه شنبه 20-11-1394

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید
مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز بهمن اسفند فروردین اردیبهشت
1 حقوق جزای عمومی 3 حقوق کشاوری امیر 204 15:30 - 14:00 چهارشنبه 25 1 - 8 - 15 - 22
2 مدیریت شهرداری های زمان های محلی - میانترم مدیریت دولتی ملا احمدی غفور 206 15:30 - 14:00 پنجشنبه 26
3 مدیریت شهرداری های زمان های محلی مدیریت دولتی ملا احمدی غفور 206 15:30 - 14:00 پنجشنبه 29 6 - 13 - 20 19
4 حسابرسی 2 - میانترم حسابداری ظاهری شریف 203 13:00 - 11:30 چهارشنبه 29
5 حسابرسی 2 حسابداری ظاهری شریف 203 13:00 - 11:30 چهارشنبه 25 1 - 8 - 15 - 22
6 کارورزی - رشته مدیریت دولتی مدیریت دولتی محمدپور اوین 204 13:00 - 11:30 چهارشنبه 28
7 بازاریابی بین الملل + مدیریت استراتژیک - میانترم مدیریت بازرگانی شیخه پور زانیار 102 15:30 - 14:00 پنجشنبه 30
8 بازاریابی بین الملل مدیریت بازرگانی شیخه پور زانیار 102 15:30 - 14:00 پنجشنبه 26 9 - 23
9 مدیریت استراتژیک مدیریت بازرگانی شیخه پور زانیار 102 15:30 - 14:00 پنجشنبه 29 6 - 13 - 20 19
10 پروژه - رشته مدیریت دولتی مدیریت دولتی شیخه پور زانیار 102 17:15 - 15:45 پنجشنبه 6 - 13 19 - 26 9 - 23 - 30
11 کارورزی - رشته مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی شیخه پور زانیار 102 17:15 - 15:45 پنجشنبه 29 20
12 ترجمه متون ادبی مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 206 17:15 - 15:45 چهارشنبه 8 - 15 - 22 - 29
13 ترجمه شفاهی 3 مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 206 17:15 - 15:45 چهارشنبه 19 18 - 25 1
14 ترجمه شفاهی 2 مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 206 17:15 - 15:45 چهارشنبه 21 - 28 5 - 12
15 حقوق بشر در اسلام - میانترم حقوق اسلام پناه رسول 201 11:15 - 09:45 پنجشنبه 30
16 حقوق بشر در اسلام حقوق اسلام پناه رسول 201 11:15 - 09:45 پنجشنبه 19 - 26 9 - 23
17 حقوق جزاي بين الملل ايران - میانترم حقوق اسلام پناه رسول 201 09:30 - 08:00 پنجشنبه 30
18 حقوق جزاي بين الملل ايران حقوق اسلام پناه رسول 201 09:30 - 08:00 پنجشنبه 19 - 26 9 - 23
19 مباحث جاری در حسابداری حسابداری رحیمی مهران 204 13:00 - 11:30 پنجشنبه 23 - 30
20 مباحث جاری در حسابداری - میانترم حسابداری رحیمی مهران 102 11:15 - 09:45 پنجشنبه 9
21 مباحث جاری در حسابداری حسابداری رحیمی مهران 102 11:15 - 09:45 پنجشنبه 15 - 29 6 - 13 - 20 19 - 26 23 - 30
22 آشنایی با ادبیات معاصر ایران - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 203 09:30 - 08:00 سه شنبه 18
23 آشنایی با ادبیات معاصر ایران مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 203 09:30 - 08:00 سه شنبه 20 - 27 4 - 11
24 بیان شفاهی داستان 1 مترجمی زبان انگلیسی علیپور شیرزاد لابراتوار 17:15 - 15:45 پنجشنبه 13 - 20 19 - 26 9 - 23 - 30
25 نمونه هاي شعر ساده انگليسي مترجمی زبان انگلیسی علیپور شیرزاد لابراتوار 15:30 - 14:00 پنجشنبه 13 - 20 19 - 26 9 - 23 - 30
26 درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 مترجمی زبان انگلیسی علیپور شیرزاد لابراتوار 13:00 - 11:30 پنجشنبه 29 6 - 13 - 20 19 - 26 9 - 23 - 30
27 درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 مترجمی زبان انگلیسی علیپور شیرزاد 206 11:15 - 09:45 پنجشنبه 29 6 - 13 - 20 19 - 26 9 - 23 - 30
28 بیان شفاهی داستان 2 مترجمی زبان انگلیسی علیپور شیرزاد 203 09:30 - 08:00 پنجشنبه 29 6 - 13 - 20 19 - 26 9 - 23 - 30
29 گفت و شنود 2 مترجمی زبان انگلیسی رحیمی افشین لابراتوار 17:15 - 15:45 سه شنبه 17 - 24 - 31 7 - 14 - 21 - 28
30 حقوق سازمان های بین الملل - میانترم حقوق احمدنژاد سلیمان 101 13:00 - 11:30 چهارشنبه 8
31 حقوق سازمان های بین الملل حقوق احمدنژاد سلیمان 101 13:00 - 11:30 چهارشنبه 21 - 28 5 - 12 - 19 18 - 25 1
32 ترجمه پیشرفته 2 مترجمی زبان انگلیسی رحیمی افشین 102 13:00 - 11:30 پنجشنبه 19 - 26 9 - 23
33 بررسی مقابله ای ساخت جمله مترجمی زبان انگلیسی حاجی مینه شادی 201 13:00 - 11:30 چهارشنبه 15 - 22 - 29
34 کلیات زبان شناسی 1 مترجمی زبان انگلیسی حاجی مینه شادی 201 13:00 - 11:30 چهارشنبه 18 - 25 1 - 8
35 روش تدریس زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی شلماشی - 205 15:30 - 14:00 پنجشنبه 19 - 26 9 - 23 - 30
36 اصول و روش ترجمه مترجمی زبان انگلیسی شلماشی - 205 15:30 - 14:00 پنجشنبه 29 6 - 13 - 20
37 آزمون سازی زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی رحیمی افشین 102 13:00 - 11:30 پنجشنبه 29 6 - 13 - 20
38 ترجمه انفرادی 1و2 مترجمی زبان انگلیسی رحیمی افشین 102 13:00 - 11:30 پنجشنبه 15
39 کلیات زبان شناسی 2 مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 203 13:00 - 11:30 پنجشنبه 19 - 26 9 - 23 - 30
40 نامه نگاری مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 203 13:00 - 11:30 پنجشنبه 15 - 29 6 - 13 - 20