سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : دوشنبه 27-دی-1395      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 24-09-1395

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید

مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز مهر آبان آذر
1 حسابداری صنعتی 2 - جبرانی حسابداری رشیدپور رحمت 202 14:20 - 13:10 پنجشنبه 25
2 حسابداری صنعتی 2 - جبرانی حسابداری رشیدپور رحمت 202 13:00 - 11:30 پنجشنبه 25
3 روانشناسی تربیتی + روانشناسی یادگیری (9 فصل) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی فتاحی امید 202 17:30 - 16:15 پنجشنبه 25
4 پزشكي قانوني - جبرانی (ساعت 9 تا 11:45) حقوق اسماعیلی ثانی دکتر عباس 201 11:15 - 09:45 چهارشنبه 24
5 پزشكي قانوني - جبرانی (ساعت 9 تا 11:45) حقوق اسماعیلی ثانی دکتر عباس 201 09:30 - 08:00 چهارشنبه 24
6 حقوق اساسی 1 - میانترم حقوق احمدیان علی 206 13:00 - 11:30 سه شنبه 23
7 روانشناسی افراد با نیاز های خاص 2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رسولی سوران 103 14:20 - 13:10 پنجشنبه 18
8 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - تمرین روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش لابراتوار 11:15 - 09:45 پنجشنبه 18
9 علوم اعصاب شناختی - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی رسولی سوران 103 13:00 - 11:30 پنجشنبه 18
10 مقدمات نور و پسیکولوژی - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی سوران رسولی 103 11:15 - 09:45 پنجشنبه 18
11 کاربرد کامپیوتر(رشته:حسابداری+م دولتی و بازرگانی+علوم تربیتی) ساعت 1 تا 3 - جبرانی دروس عمومی صادقی محمد لابراتوار 14:20 - 13:10 پنجشنبه 18
12 حسابداری صنعتی 2 (از ساعت 1 تا 3) - جبرانی دروس عمومی رشیدپور رحمت 202 14:20 - 13:10 پنجشنبه 18
13 تحقیق در عملیات- پژوهش عملیاتی - جبرانی حسابداری جهان آرا لطیف 204 13:00 - 11:30 پنجشنبه 18
14 آمار وکاربرد آن در مدیریت ٢ - جبرانی مدیریت بازرگانی رحمانی دکترعبدالصمد 101 13:00 - 11:30 پنجشنبه 18
15 اقتصاد کلان - جبرانی حسابداری رحمانی دکترعبدالصمد 101 11:15 - 09:45 پنجشنبه 18
16 اقتصاد خرد - جبرانی حسابداری رحمانی دکترعبدالصمد 101 09:30 - 08:00 پنجشنبه 18
17 درآمدي برنقش ادبيات درمدارس - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 205 13:00 - 11:30 پنجشنبه 18
18 ادبیات کودکان و نوجوانان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی محمودپور دکتر لقمان 202 13:00 - 11:30 پنجشنبه 18
19 آشنایی با ادبیات معاصر ایران - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 201 13:00 - 11:30 پنجشنبه 18
20 فارسی عمومی (آقایان) - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 204 11:15 - 09:45 پنجشنبه 18
21 فارسی عمومی (آقایان) - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 202 11:15 - 09:45 پنجشنبه 18
22 فارسی عمومی (خانم ها) - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 205 11:15 - 09:45 پنجشنبه 18
23 فارسی عمومی (خانم ها) - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 201 11:15 - 09:45 پنجشنبه 18
24 زبان تخصصی برنامه ریزی درسی - رفع اشکال روانشناسی + علوم تربیتی شلماشی سارا 206 11:15 - 09:45 چهارشنبه 24
25 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - میانترم حسابداری سلامی فریبا 201 09:30 - 08:00 پنجشنبه 25
26 آشنایی با ادبیات معاصر ایران دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 203 13:00 - 11:30 چهارشنبه 12
27 آشنایی با ادبیات معاصر ایران دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 201 09:30 - 08:00 چهارشنبه 3
28 ادبیات کودکان و نوجوانان دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 203 09:30 - 08:00 چهارشنبه 19 - 26
29 فارسی عمومی (آقایان) دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 203 09:30 - 08:00 چهارشنبه 5 - 12
30 فارسی عمومی (خانم ها) دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 203 09:30 - 08:00 چهارشنبه 14 - 28
31 حقوق تجارت 4 - میانترم حقوق رحیمی افشار 206 14:20 - 13:10 چهارشنبه 24
32 زبان تخصصي روانشناسي 2 + متون روانشناسی 2 - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی آقایی احسان کتابخانه 14:20 - 13:10 سه شنبه 9
33 آواشناسی (شروع کلاس :11:45) - جبرانی مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 202 13:00 - 11:30 سه شنبه 9
34 حسابرسی 1 - جبرانی مدیریت دولتی احمدیان احمد 202 13:00 - 11:30 پنجشنبه 11
35 حسابرسی 1 - جبرانی مدیریت بازرگانی احمدیان احمد 202 13:00 - 11:30 پنجشنبه 11
36 حسابرسی 1 - جبرانی حسابداری احمدیان احمد 202 13:00 - 11:30 پنجشنبه 11
37 جرم شناسی - میانترم حقوق کشاوری امیر 203 17:30 - 16:15 سه شنبه 16
38 پزشكي قانوني حقوق اسماعیلی ثانی دکتر عباس 205 14:20 - 13:10 سه شنبه 2
39 روانشناسی عمومی 1 + مباحث اساسی در روانشناسی1 روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن کتابخانه 16:00 - 14:30 سه شنبه 2 - 16
40 روانشناسی عمومی 1 + مباحث اساسی در روانشناسی1 روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن کتابخانه 09:30 - 08:00 سه شنبه 9 - 23