سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : يكشنبه 27-آبان-1397      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : پنجشنبه 24-08-1397

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید
مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز مهر آبان آذر
1 روانشناسی عمومی(رشته حسابداری) حسابداری مصطفایی دکتر علی 203 17:30 - 16:20 سه شنبه 6 - 13 - 20
2 فناوری اطلاعات در روانشناسی - تقویتی روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی لابراتوار 14:40 - 13:10 سه شنبه 29
3 دانش خانواده و جمعیت - میانترم (ساعت 14) دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 14:40 - 13:10 پنجشنبه 22
4 دانش خانواده و جمعیت (کلاس ساعت 14 شروع میشود) دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 14:40 - 13:10 پنجشنبه 1 - 8 - 15
5 اندیشه اسلامی 2 - میانترم (ساعت 15) دروس عمومی علیزاده محمد حسین 201 16:15 - 14:45 دوشنبه 19
6 اندیشه اسلامی 2 (کلاس ساعت 15 شروع میشود) دروس عمومی علیزاده محمد حسین 201 16:15 - 14:45 دوشنبه 28 5 - 12
7 اندیشه اسلامی 1 - میانترم (ساعت 14) دروس عمومی علیزاده محمد حسین 203 14:40 - 13:10 دوشنبه 19
8 اندیشه اسلامی 1 (کلاس ساعت 14 شروع میشود) دروس عمومی علیزاده محمد حسین 203 14:40 - 13:10 دوشنبه 28 5 - 12
9 نمونه های نثر ساده انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی حسن زاده فاطمه 101 16:15 - 14:45 چهارشنبه 7 - 14 - 21
10 نامه نگاری مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 206 13:00 - 11:30 سه شنبه 6 - 20
11 مقاله نویسی مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان لابراتوار 11:15 - 09:45 سه شنبه 6 - 20
12 مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 206 11:15 - 09:45 پنجشنبه 22
13 زبان آموزی روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 204 14:40 - 13:10 پنجشنبه 15 - 22
14 سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از اسلام روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 204 14:40 - 13:10 پنجشنبه 1 - 8
15 روانشناسي آموزش خواندن - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 206 16:15 - 14:45 سه شنبه 6 - 20
16 روانشناسي آموزش خواندن روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 206 16:15 - 14:45 سه شنبه 22 - 29 13
17 مباني و اصول برنامه ريزي درسي + اصول برنامه ريزي درسي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 206 14:40 - 13:10 دوشنبه 19
18 مباني و اصول برنامه ريزي درسي + اصول برنامه ريزي درسي روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 206 14:40 - 13:10 دوشنبه 12
19 مشاوره شغلي و حرفه ا ي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 206 14:40 - 13:10 دوشنبه 19
20 اقتصاد خرد مدیریت بازرگانی و دولتی کریمی واحد مجید 201 11:15 - 09:45 سه شنبه 22 - 29 6 - 13 - 20
21 اقتصاد خرد حسابداری کریمی واحد مجید 201 11:15 - 09:45 سه شنبه 22 - 29 6 - 13 - 20
22 مدیریت تولید حسابداری کریمی واحد مجید 205 11:15 - 09:45 دوشنبه 21 - 28 5 - 12 - 19
23 آمار توصیفی - تقویتی روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 205 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10
24 آمار استنباطی - تقویتی روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 09:30 - 08:00 پنجشنبه 10
25 مباني بانكداري و مديريت بانك مدیریت بازرگانی و دولتی صادقی محمد 204 16:15 - 14:45 سه شنبه 13 - 20
26 مباني بانكداري و مديريت بانك حسابداری صادقی محمد 204 16:15 - 14:45 سه شنبه 13 - 20
27 پول و ارز و بانکداری مدیریت بازرگانی و دولتی صادقی محمد 204 16:15 - 14:45 سه شنبه 15 - 22 - 29 6
28 پول و ارز و بانکداری حسابداری صادقی محمد 204 16:15 - 14:45 سه شنبه 15 - 22 - 29 6
29 مدیریت استراتژیک مدیریت بازرگانی و دولتی حیاک دکترکاوه 101 17:30 - 16:20 سه شنبه 15 - 22 - 29
30 ورزش 1 (تربیت بدنی 2) - آقایان دروس عمومی ستمدیده مصطفی لابراتوار 13:00 - 11:30 دوشنبه 7 - 14 - 21 - 28 5 - 12
31 تربیت بدنی 1 - آقایان دروس عمومی ستمدیده مصطفی 101 11:15 - 09:45 دوشنبه 7 - 14 - 21 - 28 5 - 12
32 زبان تخصصی 2 مدیریت بازرگانی و دولتی محمدپور اوین 204 11:15 - 09:45 دوشنبه 21 - 28 5
33 تدوين و نگارش متون و گزارش هاي علمي روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 303 13:00 - 11:30 پنجشنبه 10 - 24 1 - 8 - 15 - 22
34 روش تدریس فارسی و آموزش کودکان 2 زبانه روانشناسی + علوم تربیتی محمودپور دکتر لقمان 202 14:40 - 13:10 پنجشنبه 8 - 15
35 آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 14:40 - 13:10 چهارشنبه 30 7
36 انسان از دیدگاه اسلام روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 101 17:30 - 16:20 پنجشنبه 1 - 8 - 15 - 22
37 معرفت شناسی روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 101 17:30 - 16:20 پنجشنبه 19 - 26 3 - 10 - 24
38 آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 17:30 - 16:20 سه شنبه 29 13 - 20 - 6
39 حقوق مالكيت فكري - میانترم حقوق رحیمی افشار 204 14:40 - 13:10 چهارشنبه 21
40 روش تحقيق - میانترم حقوق رحیمی افشار 204 14:40 - 13:10 چهارشنبه 14