سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : چهارشنبه 02-بهمن-1398      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 13-09-1398

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید
مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز مهر آبان آذر
1 بهداشت و ايمني مدارس - رفع اشکال روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 204 14:40 - 13:10 سه شنبه 19
2 مديريت استراتژيك - میانترم حسابداری و مدیریت دکترخلیل اسماعیل زاده 205 17:30 - 16:20 چهارشنبه 13
3 پول و ارز و بانکداری حسابداری و مدیریت صادقی محمد 201 17:30 - 16:20 چهارشنبه 22 - 29 6 - 13 - 20
4 کاربرد کامپیوتر در حسابداری + کاربرد کامپیوتر در مدیریت - میانترم + عملی حسابداری و مدیریت محمدپور اوین لابراتوار 11:15 - 09:45 سه شنبه 19
5 کاربرد کامپیوتر در حسابداری + کاربرد کامپیوتر در مدیریت حسابداری و مدیریت محمدپور اوین لابراتوار 13:00 - 11:30 سه شنبه 14 - 21 - 28 5 - 12
6 کاربرد کامپیوتر در حسابداری + کاربرد کامپیوتر در مدیریت حسابداری و مدیریت محمدپور اوین لابراتوار 11:15 - 09:45 سه شنبه 14 - 21 - 28 5 - 12
7 مباني سازمان ومديريت - میانترم حسابداری و مدیریت اسماعیل زاده دکترخلیل 204 17:30 - 16:20 چهارشنبه 13
8 مديريت منابع انساني - میانترم حسابداری و مدیریت اسماعیل زاده دکترخلیل 103 17:30 - 16:20 چهارشنبه 13
9 مباني مديريت دولتي - میانترم حسابداری و مدیریت اسماعیل زاده دکترخلیل 204 17:30 - 16:20 چهارشنبه 6
10 ماليه عمومي - میانترم حسابداری و مدیریت اسماعیل زاده دکترخلیل 103 17:30 - 16:20 چهارشنبه 6
11 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت حسابداری و مدیریت اسماعیل زاده دکترخلیل 103 17:30 - 16:20 چهارشنبه 8 - 22 - 29
12 رفتارسازماني - میانترم حسابداری و مدیریت حیاک دکترکاوه 206 17:30 - 16:20 سه شنبه 12
13 رفتارسازماني حسابداری و مدیریت حیاک دکترکاوه 206 17:30 - 16:20 سه شنبه 14 - 21 - 28 5
14 مديريت توليد حسابداری و مدیریت احمدنژاد نگار 205 16:15 - 14:45 پنجشنبه 23
15 مديريت توليد حسابداری و مدیریت احمدنژاد نگار 102 17:30 - 16:20 پنجشنبه 30 7
16 حقوق بازرگاني - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی افشار 202 16:15 - 14:45 پنجشنبه 21
17 حقوق بازرگاني حسابداری و مدیریت رحیمی افشار 202 16:15 - 14:45 پنجشنبه 7 - 14
18 پژوهش عملياتي + تحقيق درعمليات 1 حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 102 14:40 - 13:10 سه شنبه 21 - 28 5 - 12 - 19
19 مبانی جامعه شناسی حسابداری و مدیریت حکمت شرمین کتابخانه 11:15 - 09:45 پنجشنبه 9 - 16
20 مبانی جامعه شناسی - میانترم حسابداری و مدیریت حکمت شرمین 201 11:15 - 09:45 پنجشنبه 21
21 مبانی جامعه شناسی حسابداری و مدیریت حکمت شرمین 201 11:15 - 09:45 پنجشنبه 30 7
22 متون فقه 3 - میانترم حقوق واعظ کمال 204 16:15 - 14:45 پنجشنبه 21
23 اصول فقه 2 حقوق واعظ کمال 202 09:30 - 08:00 پنجشنبه 30 7 - 14 - 21
24 متون فقه 2 حقوق واعظ کمال 202 09:30 - 08:00 پنجشنبه 2 - 9 - 16 - 23
25 كليات حقوق شهروندي - میانترم حقوق واعظ کمال 101 16:15 - 14:45 پنجشنبه 21
26 سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از اسلام روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 201 17:30 - 16:20 پنجشنبه 2 - 9 - 16 - 23 - 30 7
27 تعليم و تربيت اسلامي روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 103 16:15 - 14:45 پنجشنبه 2 - 9 - 16 - 23 - 30 7
28 مباني و اصول مديريت آموزشي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 203 14:40 - 13:10 پنجشنبه 21
29 روان شناسي تفاوت هاي فردي روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 14:40 - 13:10 سه شنبه 12 - 19
30 آشنايي با كتابخانه و مهارت هاي سواد اطلاعاتي روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:00 - 11:30 سه شنبه 12 - 19
31 طراحي آموزشي روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 28 5 - 12
32 دانش خانواده و جمعیت دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 16:15 - 14:45 پنجشنبه 30 7 - 14
33 مباني و اصول برنامه ريزي درسي روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 201 14:40 - 13:10 چهارشنبه 13 - 20
34 مباني و اصول برنامه ريزي درسي روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه کتابخانه 14:40 - 13:10 چهارشنبه 6
35 اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 201 17:30 - 16:20 سه شنبه 5 - 12 - 19
36 نظارت و راهنمايي آموزشي روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 201 16:15 - 14:45 سه شنبه 5 - 12 - 19
37 بهداشت و تغذيه مادر و كودك روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 201 14:40 - 13:10 سه شنبه 5 - 12 - 19
38 تاریخچه و مکاتب در روانشناسی و نقد آن روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 101 17:30 - 16:20 سه شنبه 21 - 28 5 - 12 - 19
39 پویایی گروه روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی کتابخانه 14:40 - 13:10 چهارشنبه 22 - 29
40 آشنايي با فلسفه اسلامي + كليات فلسفه روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 103 16:15 - 14:45 پنجشنبه 14 - 21