سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : دوشنبه 13-اردیبهشت-1395      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : يكشنبه 12-02-1395

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید

مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز بهمن اسفند فروردین اردیبهشت
1 روانشناسي رشد1 + روانشناسي تحولي1 - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 204 17:15 - 15:45 سه شنبه 14
2 روانشناسی اعتیاد - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 206 14:00 - 13:00 سه شنبه 14
3 مقدمات نوروپسیکولوژی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رسولی سوران 202 17:15 - 15:45 سه شنبه 14
4 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش لابراتوار 09:30 - 08:00 سه شنبه 14
5 بیان شفاهی داستان 1 مترجمی زبان انگلیسی علیپور شیرزاد لابراتوار 14:00 - 13:00 پنجشنبه 23 - 30
6 درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 مترجمی زبان انگلیسی علیپور شیرزاد 102 11:15 - 09:45 پنجشنبه 23 - 30
7 آمار استنباطی - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی رحیمی ثانیه 204 11:15 - 09:45 سه شنبه 21
8 احکام کسب و کار - میانترم مدیریت دولتی سلامی فریبا لابراتوار 13:00 - 11:30 سه شنبه 28
9 احکام کسب و کار - میانترم مدیریت بازرگانی سلامی فریبا لابراتوار 13:00 - 11:30 سه شنبه 28
10 احکام کسب و کار مدیریت دولتی سلامی فریبا لابراتوار 13:00 - 11:30 سه شنبه 14 - 21
11 احکام کسب و کار مدیریت بازرگانی سلامی فریبا لابراتوار 13:00 - 11:30 سه شنبه 14 - 21
12 کارگاه آموزشی علمی حقوق کارگاه های آموزشی برتافته مصطفی 101 14:00 - 13:00 سه شنبه 7 - 14 - 21
13 مدیریت مالی 2 - جبرانی حسابداری فاطمیان فرهاد 206 09:30 - 08:00 پنجشنبه 9
14 ترجمه متون مطبوعاتي 2 - میانترم مترجمی زبان انگلیسی حاجی مینه شادی 103 14:00 - 13:00 چهارشنبه 22
15 روابط کار در سازمان(از ص 1 تا 180) + تصمیم گیری و تعیین خط مشی(از ص 1 تا 118)- میانترم مدیریت دولتی اسماعیل زاده خلیل 204 14:00 - 13:00 سه شنبه 28
16 فلسفه علم روانشناسی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 201 14:00 - 13:00 سه شنبه 28
17 فلسفه علم روانشناسی روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 201 14:00 - 13:00 سه شنبه 7 - 14 - 21
18 عربی - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 101 09:30 - 08:00 سه شنبه 28
19 عربی حقوق امامی دکتر عبدالسلام 101 09:30 - 08:00 سه شنبه 7 - 14 - 21
20 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - میانترم مدیریت دولتی سلامی فریبا 203 14:00 - 13:00 سه شنبه 21
21 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - میانترم مدیریت بازرگانی سلامی فریبا 203 14:00 - 13:00 سه شنبه 21
22 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - میانترم حسابداری سلامی فریبا 203 14:00 - 13:00 سه شنبه 21
23 کارآفرینی - میانترم مدیریت بازرگانی اسماعیل زاده هادی 204 11:15 - 09:45 سه شنبه 14
24 خلاقیت و حل مسئله + مدیریت اسلامی 1و2 - میانترم مدیریت بازرگانی اسماعیل زاده هادی 101 11:15 - 09:45 چهارشنبه 22
25 مدیریت استراتژیک + مدیریت اسلامی پیشرفته - میانترم مدیریت دولتی اسماعیل زاده هادی 102 13:00 - 11:30 سه شنبه 28
26 مدیریت استراتژیک + مدیریت اسلامی پیشرفته - میانترم مدیریت بازرگانی اسماعیل زاده هادی 102 13:00 - 11:30 سه شنبه 28
27 سازماندهی و اصلاح + مدیریت تطبیقی + تجارت بین الملل +اصول مدیریت - میانترم مدیریت بازرگانی اسماعیل زاده هادی 102 13:00 - 11:30 چهارشنبه 29
28 سازماندهی و اصلاح + مدیریت تطبیقی + تجارت بین الملل +اصول مدیریت - میانترم مدیریت دولتی اسماعیل زاده هادی 102 13:00 - 11:30 چهارشنبه 29
29 روانشناسي سياسي روانشناسی + علوم تربیتی ملکاری بختیار 203 17:15 - 15:45 چهارشنبه 15 - 22 - 29
30 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - جبرانی مدیریت دولتی سلامی فریبا 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 26
31 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - جبرانی مدیریت بازرگانی سلامی فریبا 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 26
32 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - جبرانی حسابداری سلامی فریبا 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 26
33 آمار و احتمالات - جبرانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری حسن زاده محمد 103 13:00 - 11:30 پنجشنبه 23 - 30
34 آمار و احتمالات - جبرانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری حسن زاده محمد 103 14:00 - 13:00 پنجشنبه 9 - 23 - 30
35 مدیریت تولید - میانترم حسابداری خلیفه لقمان 204 14:00 - 13:00 چهارشنبه 22
36 کارورزی مدیریت بازرگانی اسماعیل زاده خلیل 201 14:00 - 13:00 سه شنبه 31
37 مدیریت مالی 1 - میانترم مدیریت بازرگانی فاطمیان فرهاد 202 09:30 - 08:00 پنجشنبه 30
38 مدیریت مالی 1 - میانترم حسابداری فاطمیان فرهاد 202 09:30 - 08:00 پنجشنبه 30
39 مدیریت مالی 1 مدیریت بازرگانی فاطمیان فرهاد 202 09:30 - 08:00 پنجشنبه 23
40 مدیریت مالی 1 حسابداری فاطمیان فرهاد 202 09:30 - 08:00 پنجشنبه 23