سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : شنبه 29-دی-1397      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 21-09-1397

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید
مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز مهر آبان آذر
1 حقوق اداری (مدیریت دولتی)- میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی سلیم پور ارسلان لابراتوار 13:00 - 11:30 پنجشنبه 22
2 متون حقوقی 1و2 (ساعت 8:30)- میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 101 09:30 - 08:00 پنجشنبه 22
3 دروس ریاضیات و آمار(آقایان)- میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی معروفی دکترمریم 203 09:30 - 08:00 پنجشنبه 22
4 دروس ریاضیات و آمار(آقایان)- میانترم حسابداری معروفی دکترمریم 203 09:30 - 08:00 پنجشنبه 22
5 دروس ریاضیات و آمار(خانم ها)- میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی معروفی دکترمریم 201 09:30 - 08:00 پنجشنبه 22
6 دروس ریاضیات و آمار(خانم ها)- میانترم حسابداری معروفی دکترمریم 201 09:30 - 08:00 پنجشنبه 22
7 مابقی دروس خانم حسن زاده - میانترم مترجمی زبان انگلیسی حسن زاده فاطمه 103 11:15 - 09:45 پنجشنبه 22
8 اقتصاد کلان - جبرانی مدیریت بازرگانی و دولتی بایزیدی رحمان 206 16:15 - 14:45 پنجشنبه 22
9 اقتصاد کلان - جبرانی حسابداری بایزیدی رحمان 206 16:15 - 14:45 پنجشنبه 22
10 پزشکی قانونی(شروع کلاس 9 صبح) - جبرانی و میانترم حقوق اسماعیلی ثانی دکتر عباس 205 11:15 - 09:45 چهارشنبه 21
11 آمار استنباطی - تقویتی روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 16:15 - 14:45 دوشنبه 19
12 آمار استنباطی - تقویتی روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 11:15 - 09:45 چهارشنبه 21
13 کارگاه نشریات دانشجویی کارگاه های آموزشی - - 103 14:40 - 13:10 پنجشنبه 15
14 ترجمه متون مطبوعاتی 1 و 2 - میانترم (شروع امتحان ساعت 9 صبح) مترجمی زبان انگلیسی جک جعفر 205 09:30 - 08:00 سه شنبه 20
15 سمینار مسائل بازاریابی مدیریت بازرگانی و دولتی محمدپور اوین 204 11:15 - 09:45 دوشنبه 12 - 19
16 آمار و احتمالات + آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت مدیریت بازرگانی و دولتی معروفی دکترمریم 203 16:15 - 14:45 چهارشنبه 14
17 آمار و احتمالات + آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت حسابداری معروفی دکترمریم 203 16:15 - 14:45 چهارشنبه 14
18 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 + ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مدیریت بازرگانی و دولتی معروفی دکترمریم 202 13:00 - 11:30 چهارشنبه 14
19 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 + ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت حسابداری معروفی دکترمریم 202 13:00 - 11:30 چهارشنبه 14
20 ریاضیات پایه + ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 مدیریت بازرگانی و دولتی معروفی دکترمریم 202 14:40 - 13:10 چهارشنبه 14
21 ریاضیات پایه + ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 حسابداری معروفی دکترمریم 202 14:40 - 13:10 چهارشنبه 14
22 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 + ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مدیریت بازرگانی و دولتی معروفی دکترمریم 202 11:15 - 09:45 چهارشنبه 14
23 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 + ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت حسابداری معروفی دکترمریم 202 11:15 - 09:45 چهارشنبه 14
24 دوره کارآفرینی - آقایان - (شروع کلاس ۱۴:۰۰) کارگاه های آموزشی مدرس فنی و حرفه ای خانم زشیدی 101 16:15 - 14:45 دوشنبه 12
25 دوره کارآفرینی - خانم ها - (شروع کلاس ۱۲:۳۰) کارگاه های آموزشی مدرس فنی و حرفه ای خانم زشیدی 101 14:40 - 13:10 دوشنبه 12
26 مديريت رفتارسازماني - میانترم حسابداری احمدنژاد نگار 204 13:00 - 11:30 دوشنبه 12
27 مديريت منابع انساني - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی شمسی ستاره 206 14:40 - 13:10 چهارشنبه 14
28 کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:00 - 11:30 چهارشنبه 7 - 14 - 21
29 مبانی روش تحقیق + روش تحقیق در مدیریت - میانترم حسابداری اسماعیل زاده دکترخلیل 204 16:15 - 14:45 چهارشنبه 21
30 مبانی روش تحقیق + روش تحقیق در مدیریت - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل 204 16:15 - 14:45 چهارشنبه 21
31 تجارت الکترونیک 2 مدیریت بازرگانی و دولتی شمسی ستاره 101 13:00 - 11:30 چهارشنبه 14 - 21
32 مباني واصول سازمان ومديريت - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل 103 14:40 - 13:10 چهارشنبه 21
33 مباني واصول سازمان ومديريت - میانترم حسابداری اسماعیل زاده دکترخلیل 103 14:40 - 13:10 چهارشنبه 21
34 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 2 + آماروكاربردآن درمديريت 2 مدیریت بازرگانی و دولتی معروفی دکترمریم 206 14:40 - 13:10 سه شنبه 20
35 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 2 + آماروكاربردآن درمديريت 2 حسابداری معروفی دکترمریم 206 14:40 - 13:10 سه شنبه 20
36 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 2 + آماروكاربردآن درمديريت 2 مدیریت بازرگانی و دولتی معروفی دکترمریم 206 13:00 - 11:30 سه شنبه 6 - 13
37 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 2 + آماروكاربردآن درمديريت 2 حسابداری معروفی دکترمریم 206 13:00 - 11:30 سه شنبه 6 - 13
38 سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل لابراتوار 14:40 - 13:10 سه شنبه 20
39 مديريت توسعه - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل 206 14:40 - 13:10 چهارشنبه 21
40 مديريت رفتارسازماني - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی احمدنژاد نگار 204 13:00 - 11:30 دوشنبه 12