سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : يكشنبه 01-بهمن-1396      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : سه شنبه 21-09-1396

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید

مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز مهر آبان آذر
1 اقتصاد کلان از فصل 1 تا 6 - میانترم مدیریت دولتی سلامی فریبا 102 09:30 - 08:00 پنجشنبه 23
2 اقتصاد کلان از فصل 1 تا 6 - میانترم مدیریت بازرگانی سلامی فریبا 102 09:30 - 08:00 پنجشنبه 23
3 اقتصاد کلان از فصل 1 تا 6 - میانترم حسابداری سلامی فریبا 102 09:30 - 08:00 پنجشنبه 23
4 کارورزی مدیریت دولتی مدیریت دولتی جهان آرا لطیف لابراتوار 13:00 - 11:30 پنجشنبه 23
5 مبانی روش تحقیق - جبرانی حسابداری جهان آرا لطیف 201 09:30 - 08:00 چهارشنبه 22
6 مبانی روش تحقیق - جبرانی مدیریت بازرگانی جهان آرا لطیف 201 09:30 - 08:00 چهارشنبه 22
7 مبانی روش تحقیق - جبرانی مدیریت دولتی جهان آرا لطیف 201 09:30 - 08:00 چهارشنبه 22
8 دانش خانواده و جمعیت دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 17:15 - 15:45 دوشنبه 20
9 اندیشه اسلامی 1 دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 15:30 - 14:00 دوشنبه 20
10 تفسیر موضوعی قرآن دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 201 13:00 - 11:30 دوشنبه 20
11 اندیشه اسلامی 2 دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 203 11:15 - 09:45 دوشنبه 20
12 آیین زندگی + اخلاق اسلامی + فلسفه اخلاق دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 09:30 - 08:00 دوشنبه 20
13 برنامه ریزی شهری + گارگاه برنامه ريزی شهری - رفع اشکال جغرافیا و برنامه ریزی شهری شمسی هژیر 103 13:50 - 13:10 چهارشنبه 22
14 GIS + فناوری اطلاعات IT - رفع اشکال جغرافیا و برنامه ریزی شهری شمسی هژیر 103 13:00 - 11:30 چهارشنبه 22
15 دروس آمار - میانترم مدیریت دولتی معروفی دکترمریم 202 15:30 - 14:00 چهارشنبه 22
16 دروس آمار - میانترم مدیریت بازرگانی معروفی دکترمریم 202 15:30 - 14:00 چهارشنبه 22
17 دروس آمار - میانترم حسابداری معروفی دکترمریم 202 15:30 - 14:00 چهارشنبه 22
18 آمار توصیفی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 205 13:50 - 13:10 پنجشنبه 23
19 روانشناسي عمومي 2 + مباحث اساسي در روانشناسي 2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:50 - 13:10 سه شنبه 21
20 بهداشت روانی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رسولی دکتر سوران 102 13:50 - 13:10 چهارشنبه 22
21 بهداشت روانی روانشناسی + علوم تربیتی رسولی دکتر سوران لابراتوار 13:00 - 11:30 دوشنبه 13
22 بهداشت روانی روانشناسی + علوم تربیتی رسولی دکتر سوران 102 11:15 - 09:45 دوشنبه 13
23 زبان تخصصي 2 (حسابداری) - میانترم حسابداری خضری علی 206 15:30 - 14:00 سه شنبه 14
24 بازاريابي بين الملل - میانترم مدیریت بازرگانی محمدپور اوین 206 13:50 - 13:10 چهارشنبه 22
25 اصول بهداشت و كمك هاي اوليه - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 101 13:50 - 13:10 چهارشنبه 22
26 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (خانم ها) - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 9
27 اصول وفنون راهنمايي ومشاوره تحصيلي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 202 13:50 - 13:10 چهارشنبه 22
28 حقوق جزای بین الملل ایران - میانترم حقوق حمزه احمد 101 13:00 - 11:30 چهارشنبه 22
29 روانشناسی هوش و سنجش - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 202 13:50 - 13:10 پنجشنبه 23
30 مدیریت منابع انسانی - میانترم مدیریت بازرگانی محمدپور اوین 103 13:50 - 13:10 دوشنبه 20
31 مدیریت منابع انسانی - رفع اشکال مدیریت بازرگانی محمدپور اوین 102 13:50 - 13:10 دوشنبه 13
32 حقوق مدنی 5 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 203 13:00 - 11:30 چهارشنبه 22
33 حقوق مدنی 6 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 203 11:15 - 09:45 چهارشنبه 22
34 حقوق مدنی 7 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 203 09:30 - 08:00 چهارشنبه 22
35 نگارش فارسی - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 202 11:15 - 09:45 پنجشنبه 23
36 حسابداری مالیاتی - جبرانی حسابداری ابوبکری عبدالرحمن 102 09:30 - 08:00 پنجشنبه 9
37 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - جبرانی مدیریت دولتی معروفی دکترمریم 203 15:30 - 14:00 چهارشنبه 8
38 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - جبرانی مدیریت بازرگانی معروفی دکترمریم 203 15:30 - 14:00 چهارشنبه 8
39 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - جبرانی حسابداری معروفی دکترمریم 203 15:30 - 14:00 چهارشنبه 8
40 مباني تنظيم بودجه - میانترم حسابداری ابوبکری عبدالرحمن 202 13:50 - 13:10 پنجشنبه 16