سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : چهارشنبه 01-شهریور-1396      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : دوشنبه 25-02-1396

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید

مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز بهمن اسفند فروردین اردیبهشت
1 برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 205 09:30 - 08:00 چهارشنبه 27
2 مشاوره شغلی و حرفه ای - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 206 11:15 - 09:45 چهارشنبه 27
3 اصول و روش تحقیق 1 + فنون یادگیری - میانترم مترجمی زبان انگلیسی حاجی مینه شادی 203 13:50 - 13:10 دوشنبه 25
4 مدیریت مالی 2 - جبرانی حسابداری رحمانی دکترعبدالصمد 101 13:00 - 11:30 سه شنبه 26
5 حل تمرین آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 مدیریت دولتی رحمانی دکترعبدالصمد 101 09:30 - 08:00 دوشنبه 25
6 حل تمرین آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 مدیریت بازرگانی رحمانی دکترعبدالصمد 101 09:30 - 08:00 دوشنبه 25
7 حل تمرین آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 حسابداری رحمانی دکترعبدالصمد 101 09:30 - 08:00 دوشنبه 25
8 رياضيات 1و2 - میانترم مدیریت دولتی علیپور نگار 201 17:15 - 15:45 چهارشنبه 27
9 رياضيات 1و2 - میانترم مدیریت بازرگانی علیپور نگار 201 17:15 - 15:45 چهارشنبه 27
10 رياضيات 1و2 - میانترم حسابداری علیپور نگار 201 17:15 - 15:45 چهارشنبه 27
11 رياضيات پايه ومقدمات آمار 2 مدیریت دولتی علیپور نگار 201 15:30 - 14:00 چهارشنبه 27
12 رياضيات پايه ومقدمات آمار 2 مدیریت بازرگانی علیپور نگار 201 15:30 - 14:00 چهارشنبه 27
13 رياضيات پايه ومقدمات آمار 2 حسابداری علیپور نگار 201 15:30 - 14:00 چهارشنبه 27
14 رياضيات پايه ومقدمات آمار 2 مدیریت دولتی علیپور نگار 201 13:00 - 11:30 چهارشنبه 27
15 رياضيات پايه ومقدمات آمار 2 مدیریت بازرگانی علیپور نگار 201 13:00 - 11:30 چهارشنبه 27
16 رياضيات پايه ومقدمات آمار 2 حسابداری علیپور نگار 201 13:00 - 11:30 چهارشنبه 27
17 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 + رياضيات پايه مدیریت دولتی علیپور نگار 201 11:15 - 09:45 چهارشنبه 27
18 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 + رياضيات پايه مدیریت بازرگانی علیپور نگار 201 11:15 - 09:45 چهارشنبه 27
19 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 + رياضيات پايه حسابداری علیپور نگار 201 11:15 - 09:45 چهارشنبه 27
20 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 + رياضيات پايه مدیریت دولتی علیپور نگار 201 09:30 - 08:00 چهارشنبه 27
21 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 + رياضيات پايه مدیریت بازرگانی علیپور نگار 201 09:30 - 08:00 چهارشنبه 27
22 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 + رياضيات پايه حسابداری علیپور نگار 201 09:30 - 08:00 چهارشنبه 27
23 آشنایی با دفاع مقدس - میانترم دروس عمومی پذیره سلیمان 204 17:15 - 15:45 پنجشنبه 28
24 آشنایی با دفاع مقدس دروس عمومی پذیره سلیمان 204 17:15 - 15:45 پنجشنبه 31 - 24 - 17 7 - 14 - 21
25 حقوق ثبت - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 202 13:50 - 13:10 چهارشنبه 27
26 کاربرد اصلاحات + ترجمه متون اقتصادی + اصول و مبانی نظری ترجمه - میانترم مترجمی زبان انگلیسی شلماشی سارا 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 23
27 میانترم های رشته جغرافیا (دروس آقای شمسی) جغرافیا و برنامه ریزی شهری شمسی هژیر 204 11:15 - 09:45 دوشنبه 11
28 میانترم های رشته جغرافیا (دروس دکتر سعیدزاده) جغرافیا و برنامه ریزی شهری سعیدزاده محمدرضا 205 13:00 - 11:30 سه شنبه 26
29 کارورزی - رشته مدیریت دولتی مدیریت دولتی جهان آرا لطیف 206 17:15 - 15:45 پنجشنبه 17 - 24
30 میانترم های رشته جغرافیا (دروس آقای حسنی) جغرافیا و برنامه ریزی شهری حسنی علی 203 13:50 - 13:10 سه شنبه 19
31 روانشناسی سالمندی + روانشناسی هوش و سنجش - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 17:15 - 15:45 چهارشنبه 20
32 آزمون های روانشناختی 2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 204 13:50 - 13:10 چهارشنبه 27
33 بهداشت روانی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 205 13:50 - 13:10 پنجشنبه 7
34 مقدمات روانشناسی سلامت - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 21
35 ارزشیابی شخصیت روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 102 09:30 - 08:00 سه شنبه 15 - 29 12 - 19 - 26
36 مشاوره شغلی و حرفه ای - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 206 13:50 - 13:10 پنجشنبه 21
37 روانشناسی جنایی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حمزه احمد 201 13:50 - 13:10 دوشنبه 28
38 انسان از دیدگاه اسلام + معرفت شناسی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 204 13:50 - 13:10 چهارشنبه 6
39 میانترم های رشته جغرافیا (دروس آقای بهرامی) جغرافیا و برنامه ریزی شهری بهرامی یوسف 101 15:30 - 14:00 پنجشنبه 14
40 پروژه - رشته جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی شهری بهرامی یوسف 101 15:30 - 14:00 پنجشنبه 17 - 24 - 31 7 - 28