سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : سه شنبه 16-آذر-1395      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : دوشنبه 15-09-1395

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید

مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز مهر آبان آذر
1 زبان تخصصی برنامه ریزی درسی - رفع اشکال روانشناسی + علوم تربیتی شلماشی سارا 206 11:15 - 09:45 چهارشنبه 24
2 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - میانترم حسابداری سلامی فریبا 201 09:30 - 08:00 پنجشنبه 25
3 آشنایی با ادبیات معاصر ایران دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 203 13:00 - 11:30 چهارشنبه 12
4 آشنایی با ادبیات معاصر ایران دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 201 09:30 - 08:00 چهارشنبه 3
5 ادبیات کودکان و نوجوانان دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 203 09:30 - 08:00 چهارشنبه 19 - 26
6 فارسی عمومی (آقایان) دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 203 09:30 - 08:00 چهارشنبه 5 - 12
7 فارسی عمومی (خانم ها) دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 203 09:30 - 08:00 چهارشنبه 14 - 28
8 حقوق تجارت 4 - میانترم حقوق رحیمی افشار 206 14:20 - 13:10 چهارشنبه 24
9 زبان تخصصي روانشناسي 2 + متون روانشناسی 2 - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی آقایی احسان کتابخانه 14:20 - 13:10 سه شنبه 9
10 آواشناسی (شروع کلاس :11:45) - جبرانی مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 202 13:00 - 11:30 سه شنبه 9
11 حسابرسی 1 - جبرانی مدیریت دولتی احمدیان احمد 202 13:00 - 11:30 پنجشنبه 11
12 حسابرسی 1 - جبرانی مدیریت بازرگانی احمدیان احمد 202 13:00 - 11:30 پنجشنبه 11
13 حسابرسی 1 - جبرانی حسابداری احمدیان احمد 202 13:00 - 11:30 پنجشنبه 11
14 جرم شناسی - میانترم حقوق کشاوری امیر 203 17:30 - 16:15 سه شنبه 16
15 پزشكي قانوني حقوق اسماعیلی ثانی دکتر عباس 205 14:20 - 13:10 سه شنبه 2
16 روانشناسی عمومی 1 + مباحث اساسی در روانشناسی1 روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن کتابخانه 16:00 - 14:30 سه شنبه 2 - 16
17 روانشناسی عمومی 1 + مباحث اساسی در روانشناسی1 روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن کتابخانه 09:30 - 08:00 سه شنبه 9 - 23
18 متون فقه 1 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 205 17:30 - 16:15 چهارشنبه 24
19 متون فقه 1 حقوق امامی دکتر عبدالسلام 205 17:30 - 16:15 چهارشنبه 26 3 - 17
20 مبانی علم اقتصاد + آشنایی با قوانین کسب و کار - میانترم مدیریت دولتی سلامی فریبا 203 13:00 - 11:30 سه شنبه 23
21 مبانی علم اقتصاد + آشنایی با قوانین کسب و کار - میانترم مدیریت بازرگانی سلامی فریبا 203 13:00 - 11:30 سه شنبه 23
22 مبانی علم اقتصاد + آشنایی با قوانین کسب و کار - میانترم حقوق سلامی فریبا 203 13:00 - 11:30 سه شنبه 23
23 اقتصاد کلان حسابداری رحمانی دکترعبدالصمد 205 14:20 - 13:10 سه شنبه 16
24 اقتصاد کلان مدیریت دولتی رحمانی دکترعبدالصمد 205 14:20 - 13:10 سه شنبه 16
25 اقتصاد کلان مدیریت بازرگانی رحمانی دکترعبدالصمد 205 14:20 - 13:10 سه شنبه 16
26 اقتصاد کلان حسابداری رحمانی دکترعبدالصمد 103 13:00 - 11:30 چهارشنبه 24
27 اقتصاد کلان مدیریت دولتی رحمانی دکترعبدالصمد 103 13:00 - 11:30 چهارشنبه 24
28 اقتصاد کلان مدیریت بازرگانی رحمانی دکترعبدالصمد 103 13:00 - 11:30 چهارشنبه 24
29 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگا مدیریت دولتی رحمانی دکترعبدالصمد 101 14:20 - 13:10 چهارشنبه 24
30 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگا مدیریت بازرگانی رحمانی دکترعبدالصمد 101 14:20 - 13:10 چهارشنبه 24
31 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگا مدیریت دولتی رحمانی دکترعبدالصمد 101 17:30 - 16:15 سه شنبه 23
32 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگا مدیریت بازرگانی رحمانی دکترعبدالصمد 101 17:30 - 16:15 سه شنبه 23
33 اقتصاد کلان حسابداری رحمانی دکترعبدالصمد 103 16:00 - 14:30 سه شنبه 23
34 اقتصاد کلان مدیریت دولتی رحمانی دکترعبدالصمد 103 16:00 - 14:30 سه شنبه 23
35 اقتصاد کلان مدیریت بازرگانی رحمانی دکترعبدالصمد 103 16:00 - 14:30 سه شنبه 23
36 مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی 2 - میان ترم حسابداری رحمانی دکترعبدالصمد 201 17:30 - 16:15 سه شنبه 16
37 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 حسابداری رحمانی دکترعبدالصمد 101 14:20 - 13:10 سه شنبه 23
38 اقتصاد خرد حسابداری رحمانی دکترعبدالصمد 202 17:30 - 16:15 پنجشنبه 4 - 11
39 اقتصاد خرد مدیریت بازرگانی رحمانی دکترعبدالصمد 202 17:30 - 16:15 پنجشنبه 4 - 11
40 اقتصاد خرد مدیریت دولتی رحمانی دکترعبدالصمد 202 17:30 - 16:15 پنجشنبه 4 - 11