سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : يكشنبه 03-اردیبهشت-1396      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 30-01-1396

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید

مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز بهمن اسفند فروردین اردیبهشت
1 حقوق ثبت - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 202 13:50 - 13:10 چهارشنبه 27
2 کاربرد اصلاحات + ترجمه متون اقتصادی + اصول و مبانی نظری ترجمه - میانترم مترجمی زبان انگلیسی شلماشی سارا 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 23
3 میانترم های رشته جغرافیا (دروس آقای شمسی) جغرافیا و برنامه ریزی شهری شمسی هژیر 204 11:15 - 09:45 دوشنبه 11
4 میانترم های رشته جغرافیا (دروس دکتر سعیدزاده) جغرافیا و برنامه ریزی شهری سعیدزاده محمدرضا 205 13:00 - 11:30 سه شنبه 26
5 کارورزی - رشته مدیریت دولتی مدیریت دولتی جهان آرا لطیف 206 17:15 - 15:45 پنجشنبه 17 - 24
6 میانترم های رشته جغرافیا (دروس آقای حسنی) جغرافیا و برنامه ریزی شهری حسنی علی 203 13:50 - 13:10 سه شنبه 19
7 روانشناسی سالمندی + روانشناسی هوش و سنجش - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 17:15 - 15:45 چهارشنبه 20
8 آزمون های روانشناختی 2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 204 13:50 - 13:10 چهارشنبه 27
9 بهداشت روانی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 205 13:50 - 13:10 پنجشنبه 7
10 مقدمات روانشناسی سلامت - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 21
11 ارزشیابی شخصیت روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 102 09:30 - 08:00 سه شنبه 15 - 29 12 - 19 - 26
12 مشاوره شغلی و حرفه ای - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 206 13:50 - 13:10 پنجشنبه 21
13 روانشناسی جنایی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حمزه احمد 201 13:50 - 13:10 دوشنبه 28
14 انسان از دیدگاه اسلام + معرفت شناسی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 204 13:50 - 13:10 چهارشنبه 6
15 میانترم های رشته جغرافیا (دروس آقای بهرامی) جغرافیا و برنامه ریزی شهری بهرامی یوسف 101 15:30 - 14:00 پنجشنبه 14
16 پروژه - رشته جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی شهری بهرامی یوسف 101 15:30 - 14:00 پنجشنبه 17 - 24 - 31 7 - 28
17 کارتحقیقی 1 حقوق حمزه پور علیرضا 103 13:00 - 11:30 سه شنبه 29
18 کارتحقیقی 2 حقوق حمزه پور علیرضا 103 13:50 - 13:10 سه شنبه 29
19 کارتحقیقی 2 حقوق حمزه پور علیرضا 206 15:30 - 14:00 سه شنبه 15
20 کارتحقیقی 1 حقوق حمزه پور علیرضا 206 13:00 - 11:30 سه شنبه 15
21 حقوق مدنی 1 + حقوق محیط زیست - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 202 13:50 - 13:10 سه شنبه 26
22 حقوق بیمه + حقوق فضای مجازی + مقدمه علم حقوق - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 202 13:50 - 13:10 سه شنبه 19
23 کیفرشناسی + حقوق بین الملل عمومی 1 - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 206 13:00 - 11:30 چهارشنبه 27
24 کیفرشناسی حقوق حمزه پور علیرضا 206 13:00 - 11:30 چهارشنبه 23 - 30 6 - 13 - 20
25 عربی - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 204 13:50 - 13:10 پنجشنبه 7
26 آیات الحکام - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 206 13:50 - 13:10 پنجشنبه 7
27 متون فقه 1 + قواعد فقه 1 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 206 13:00 - 11:30 پنجشنبه 21
28 متون فقه 1 حقوق امامی دکتر عبدالسلام 206 13:00 - 11:30 پنجشنبه 7
29 متون فقه 1 حقوق امامی دکتر عبدالسلام 205 13:00 - 11:30 پنجشنبه 24 - 31
30 متون فقه 4 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 206 13:50 - 13:10 پنجشنبه 28
31 متون فقه 4 حقوق امامی دکتر عبدالسلام 102 11:15 - 09:45 پنجشنبه 7 - 14 - 21 - 28
32 اصول فقه 2 + متون فقه 4 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 206 13:50 - 13:10 پنجشنبه 28
33 اصول فقه 2 حقوق امامی دکتر عبدالسلام 206 09:30 - 08:00 پنجشنبه 7 - 14 - 21 - 28
34 روانشناسی مرضی کودک - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 206 13:50 - 13:10 پنجشنبه 31
35 خلاقیت و حل مساله + بهره وری - میانترم مدیریت دولتی حیاک کاوه 202 13:50 - 13:10 چهارشنبه 30
36 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - میانترم مدیریت دولتی اسماعیل زاده خلیل 203 13:50 - 13:10 سه شنبه 29
37 اخلاق حرفه ای در مدیریت - میانترم مدیریت بازرگانی اسماعیل زاده خلیل 203 13:50 - 13:10 سه شنبه 12
38 اخلاق حرفه ای در مدیریت - میانترم مدیریت دولتی اسماعیل زاده خلیل 203 13:50 - 13:10 سه شنبه 12
39 روانشناسی سازمانی - میانترم مدیریت بازرگانی شریف زاده دکتر مظفر 202 13:50 - 13:10 پنجشنبه 31
40 روانشناسی سازمانی - میانترم مدیریت دولتی شریف زاده دکتر مظفر 202 13:50 - 13:10 پنجشنبه 31