سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : سه شنبه 05-مهرداد-1395      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 29-02-1395

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید

مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز بهمن اسفند فروردین اردیبهشت
1 اقتصاد خرد - جبرانی مدیریت دولتی حسینی لطیف 102 14:00 - 13:00 پنجشنبه 30
2 اقتصاد خرد - جبرانی مدیریت بازرگانی حسینی لطیف 102 14:00 - 13:00 پنجشنبه 30
3 اقتصاد خرد - جبرانی حسابداری حسینی لطیف 102 14:00 - 13:00 پنجشنبه 30
4 احکام کسب و کار - میانترم مدیریت بازرگانی سلامی فریبا 206 09:30 - 08:00 پنجشنبه 30
5 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 - میانترم مجدد مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 204 11:15 - 09:45 سه شنبه 28
6 حقوق سازمان های بین الملل - جبرانی حقوق احمدنژاد سلیمان 205 11:15 - 09:45 چهارشنبه 29
7 حقوق جزای عمومی 3 - جبرانی حقوق کشاوری امیر 203 15:30 - 14:00 سه شنبه 28
8 حقوق جزای عمومی 3 - جبرانی حقوق کشاوری امیر 203 14:00 - 13:00 سه شنبه 28
9 کاربرد کامپیوتر(رشته:حسابداری+م دولتی+علوم تربیتی) - آزمون عملی و میانترم روانشناسی + علوم تربیتی صادقی محمد لابراتوار 17:15 - 15:45 پنجشنبه 30
10 کاربرد کامپیوتر(رشته:حسابداری+م دولتی+علوم تربیتی) - آزمون عملی و میانترم حسابداری صادقی محمد لابراتوار 17:15 - 15:45 پنجشنبه 30
11 کاربرد کامپیوتر(رشته:حسابداری+م دولتی+علوم تربیتی) - آزمون عملی و میانترم مدیریت دولتی صادقی محمد لابراتوار 17:15 - 15:45 پنجشنبه 30
12 کاربرد کامپیوتر(رشته:حسابداری+م دولتی+علوم تربیتی) روانشناسی + علوم تربیتی صادقی محمد لابراتوار 17:15 - 15:45 سه شنبه 28
13 کاربرد کامپیوتر(رشته:حسابداری+م دولتی+علوم تربیتی) حسابداری صادقی محمد لابراتوار 17:15 - 15:45 سه شنبه 28
14 کاربرد کامپیوتر(رشته:حسابداری+م دولتی+علوم تربیتی) مدیریت دولتی صادقی محمد لابراتوار 17:15 - 15:45 سه شنبه 28
15 فلسفه علم روانشناسی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 101 14:00 - 13:00 پنجشنبه 30
16 فلسفه علم روانشناسی - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 204 17:15 - 15:45 سه شنبه 28
17 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (آقایان) - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 14:00 - 13:00 پنجشنبه 30
18 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (خانمها) - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 203 14:00 - 13:00 پنجشنبه 30
19 دستور نگارش 2 - جبرانی مترجمی زبان انگلیسی سمیعی رئوف 201 09:30 - 08:00 چهارشنبه 29
20 دستور نگارش 2 - جبرانی مترجمی زبان انگلیسی سمیعی رئوف 203 09:30 - 08:00 سه شنبه 28
21 مباحث جاری در حسابداری - میانترم حسابداری رحیمی مهران 201 14:00 - 13:00 چهارشنبه 29
22 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی (شروع کلاس10:30 میباشد) - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش لابراتوار 11:15 - 09:45 سه شنبه 28
23 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش لابراتوار 13:00 - 11:30 سه شنبه 28
24 تفکر و زبان - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 101 11:15 - 09:45 چهارشنبه 29
25 حسابداری پیشرفته 1 - جبرانی حسابداری خضری علی 101 13:00 - 11:30 چهارشنبه 22
26 آشنایی با قوانین کسب و کار - میانترم مدیریت بازرگانی سلامی فریبا 206 14:00 - 13:00 سه شنبه 28
27 آشنایی با قوانین کسب و کار - میانترم مدیریت دولتی سلامی فریبا 206 14:00 - 13:00 سه شنبه 28
28 آمار استنباطی - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی رحیمی ثانیه 101 11:15 - 09:45 سه شنبه 28
29 دستور نگارش 2 - جبرانی مترجمی زبان انگلیسی سمیعی رئوف 102 09:30 - 08:00 چهارشنبه 22
30 مبانی تنظیم بودجه + فراگرد تنظيم و كنترل بودجه - جبرانی مدیریت دولتی احمدیان احمد 206 14:00 - 13:00 سه شنبه 21
31 مبانی تنظیم بودجه + فراگرد تنظيم و كنترل بودجه - جبرانی حسابداری احمدیان احمد 206 14:00 - 13:00 سه شنبه 21
32 حسابداری پیشرفته 2 - جبرانی حسابداری احمدیان احمد 204 17:15 - 15:45 سه شنبه 21
33 حقوق اساسی 1 - میانترم حقوق احمدیان علی 101 09:30 - 08:00 چهارشنبه 22
34 حقوق اساسی 1 (امتحان ساعت 8:30 شروع میشود)- میانترم حقوق احمدیان علی 101 09:30 - 08:00 چهارشنبه 22
35 نمایش فیلم روانشناسی روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش لابراتوار 17:15 - 15:45 سه شنبه 21
36 روانشناسي رشد1 + روانشناسي تحولي1 - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 204 17:15 - 15:45 سه شنبه 14
37 روانشناسی اعتیاد - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 206 14:00 - 13:00 سه شنبه 14
38 مقدمات نوروپسیکولوژی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رسولی سوران 202 17:15 - 15:45 سه شنبه 14
39 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - جبرانی روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش لابراتوار 09:30 - 08:00 سه شنبه 14
40 بیان شفاهی داستان 1 مترجمی زبان انگلیسی علیپور شیرزاد لابراتوار 14:00 - 13:00 پنجشنبه 23 - 30