سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : چهارشنبه 04-آذر-1394      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 04-09-1394

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید

مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس استاد کلاس ساعت روز مهر آبان آذر
1 اخلاق اسلامی + فلسفه اخلاق - آزمون میانترم سلطانیان کیهان 203 11:15 - 09:45 شنبه 28
2 اخلاق اسلامی سلطانیان کیهان 203 11:15 - 09:45 شنبه 7 - 14
3 اندیشه اسلامی 2 - آزمون میانترم سلطانیان کیهان 203 09:30 - 08:00 شنبه 28
4 اندیشه اسلامی 2 سلطانیان کیهان 203 09:30 - 08:00 شنبه 7 - 14
5 اقتصاد خرد - امتحان میانترم حسینی لطیف 201 11:15 - 09:45 چهارشنبه 18
6 کارگاه مهارت های زندگی عبداله زاده احمد 102 15:30 - 14:00 شنبه 7
7 کارگاه مهارت های زندگی عبداله زاده احمد 102 13:00 - 11:30 شنبه 7
8 کارگاه مهارت های زندگی عبداله زاده احمد 102 11:15 - 09:45 شنبه 7
9 کارگاه مهارت های زندگی - ساعت شروع کلاس 8:30 عبداله زاده احمد 102 09:30 - 08:00 شنبه 7
10 اصول حسابداری 2 - جبرانی ابوبکری عبدالرحمن 205 15:30 - 14:00 شنبه 7
11 اصول حسابداری 2 - جبرانی ابوبکری عبدالرحمن 204 13:00 - 11:30 شنبه 7
12 اصول فقه 2 رادپی عثمان 204 15:30 - 14:00 چهارشنبه 18 - 25
13 اصول فقه ۱ رادپی عثمان 102 15:30 - 14:00 سه شنبه 10 - 17 - 24
14 مبانی مدیریت دولتی 1 - کلاس جبرانی آلی محسن 103 13:00 - 11:30 سه شنبه 10
15 اصول حسابداری 3 - کلاس جبرانی رحیمی مهران 203 13:00 - 11:30 یکشنبه 15
16 زبان خارجه آقایان - امتحان میانترم آقایی احسان 201 14:15 - 13:00 دوشنبه 9
17 روانشناسی صنعتی - سازمانی - امتحان میانترم ابراهیم زاده جلال 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 17
18 روانشناسی صنعتی - سازمانی - کلاس جبرانی ابراهیم زاده جلال 103 09:30 - 08:00 سه شنبه 10
19 روانشناسی صنعتی - سازمانی - کلاس جبرانی ابراهیم زاده جلال 103 13:00 - 11:30 دوشنبه 16
20 آمار و کاربرد آن در مدیریت - جبرانی رحمانی عبدالصمد 202 13:00 - 11:30 دوشنبه 23
21 اقتصاد کلان - جبرانی رحمانی عبدالصمد 201 11:15 - 09:45 دوشنبه 23
22 مالیه عمومی - جبرانی رحمانی عبدالصمد 202 09:30 - 08:00 دوشنبه 23
23 آمار و کاربرد آن در مدیریت - جبرانی رحمانی عبدالصمد 204 13:00 - 11:30 دوشنبه 16
24 آمار و کاربرد آن در مدیریت - جبرانی رحمانی عبدالصمد 204 11:15 - 09:45 دوشنبه 16
25 پول و ارز و بانکداری - جبرانی رحمانی عبدالصمد 204 09:30 - 08:00 دوشنبه 16
26 اقتصاد کلان - جبرانی رحمانی عبدالصمد 101 13:00 - 11:30 یکشنبه 15
27 مالیه عمومی - جبرانی رحمانی عبدالصمد 101 09:30 - 08:00 یکشنبه 15
28 حقوق جزای عمومی 2 - آزمون میانترم قادری رضا 101 13:00 - 11:30 یکشنبه 8
29 حقوق جزای اختصاصی 2 - آزمون میانترم قادری رضا 201 11:15 - 09:45 یکشنبه 8
30 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - کلاس جبرانی عبدالهی اصل نازدار 202 14:15 - 13:00 دوشنبه 9
31 ریاضیات پایه + ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ عبدالهی اصل نازدار 204 13:00 - 11:30 دوشنبه 9
32 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - کلاس جبرانی عبدالهی اصل نازدار 201 11:15 - 09:45 دوشنبه 9
33 ریاضیات پایه + ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ عبدالهی اصل نازدار 101 09:30 - 08:00 دوشنبه 9
34 ریاضیات پایه + ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ عبدالهی اصل نازدار 102 15:30 - 14:00 یکشنبه 8
35 آشنایی با دفاع مقدس - آزمون میانترم امامی عبدالسلام 101 09:30 - 08:00 پنجشنبه 12
36 آشنایی با دفاع مقدس امامی عبدالسلام 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 5
37 آشنایی با دفاع مقدس امامی عبدالسلام 202 09:30 - 08:00 پنجشنبه 5
38 دانش خانواده و جمعیت - آزمون میانترم سلطانیان کیهان 204 11:15 - 09:45 سه شنبه 24
39 دانش خانواده و جمعیت - ساعت شروع کلاس 10 میباشد سلطانیان کیهان 204 11:15 - 09:45 سه شنبه 10 - 17
40 کارگاه آموزش مهارت های زندگی امانی حسن 101 09:30 - 08:00 پنجشنبه 5