سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : يكشنبه 08-اسفند-1395      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : شنبه 07-12-1395

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید
مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز بهمن اسفند فروردین اردیبهشت
1 روانشناسي خانواده + اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده -میانترم روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 101 17:15 - 15:45 پنجشنبه 21
2 روانشناسي خانواده + اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 101 17:15 - 15:45 پنجشنبه 19 17 - 24 - 31 7 - 14
3 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم + فنون تجزیه و تحلیل مدیریت دولتی اسماعیل زاده هادی 206 13:00 - 11:30 سه شنبه 12 - 19
4 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم + فنون تجزیه و تحلیل مدیریت بازرگانی اسماعیل زاده هادی 206 13:00 - 11:30 سه شنبه 12 - 19
5 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم + فنون تجزیه و تحلیل - میانترم مدیریت دولتی اسماعیل زاده هادی 206 11:15 - 09:45 سه شنبه 26
6 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم + فنون تجزیه و تحلیل - میانترم مدیریت بازرگانی اسماعیل زاده هادی 206 11:15 - 09:45 سه شنبه 26
7 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم + فنون تجزیه و تحلیل مدیریت دولتی اسماعیل زاده هادی 206 11:15 - 09:45 سه شنبه 15 - 29 12 - 19
8 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم + فنون تجزیه و تحلیل مدیریت بازرگانی اسماعیل زاده هادی 206 11:15 - 09:45 سه شنبه 15 - 29 12 - 19
9 روانشناسی فیزیولوژیک - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رسولی دکتر سوران 204 13:50 - 13:10 پنجشنبه 24
10 علوم اعصاب شناختی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رسولی دکتر سوران 203 13:50 - 13:10 پنجشنبه 24
11 روانشناسی شناختی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رسولی دکتر سوران 202 13:50 - 13:10 پنجشنبه 24
12 مقدمات نور و پسیکولوژی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رسولی دکتر سوران 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 24
13 مقدمات نور و پسیکولوژی روانشناسی + علوم تربیتی رسولی دکتر سوران 201 17:15 - 15:45 چهارشنبه 18 - 11 16 - 23
14 علوم اعصاب شناختی روانشناسی + علوم تربیتی رسولی دکتر سوران 202 15:30 - 14:00 چهارشنبه 11 - 18 16
15 روانشناسی شناختی روانشناسی + علوم تربیتی رسولی دکتر سوران 203 13:00 - 11:30 چهارشنبه 11 - 18 16 - 23
16 روانشناسی فیزیولوژیک روانشناسی + علوم تربیتی رسولی دکتر سوران 102 09:30 - 08:00 چهارشنبه 11 - 18 16 - 23
17 مدیریت اسلامی 1و2 مدیریت دولتی علیزاده مسعود 102 15:30 - 14:00 دوشنبه 25
18 مدیریت اسلامی 1و2 - میانترم مدیریت بازرگانی علیزاده مسعود 102 15:30 - 14:00 دوشنبه 25
19 تجارت الکترونیک 1 - میانترم مدیریت بازرگانی علیزاده مسعود 102 13:50 - 13:10 دوشنبه 21
20 گفت و شنود 1 مترجمی زبان انگلیسی حسن زاده فاطمه لابراتوار 13:00 - 11:30 دوشنبه 9 - 16 14 - 21 - 28 4 - 11 - 18 - 25
21 روانشناسی سیاسی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 206 15:30 - 14:00 چهارشنبه 20
22 روانشناسی سیاسی روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 206 15:30 - 14:00 چهارشنبه 18 16 - 23 - 30 6 - 13
23 فيزيولوژي اعصاب و غدد - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 17:15 - 15:45 چهارشنبه 13
24 فيزيولوژي اعصاب و غدد روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 17:15 - 15:45 چهارشنبه 18 16 - 23 - 30 6
25 حسابداری صنعتی (بازرگانی و دولتی) + حسابداری صنعتی 1 - میانترم مدیریت دولتی رحیمی مهران 202 11:15 - 09:45 سه شنبه 26
26 حسابداری صنعتی (بازرگانی) + حسابداری صنعتی 1 مدیریت دولتی رحیمی مهران 202 11:15 - 09:45 سه شنبه 10 - 3 - 17 15 - 29 12 - 19
27 حسابداری صنعتی (بازرگانی) + حسابداری صنعتی 1 مدیریت دولتی رحیمی مهران 202 09:30 - 08:00 سه شنبه 3 - 10 - 17 15 - 29 12 - 19
28 آمار و احتمالات + آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 - میانترم مدیریت دولتی رحمانی دکترعبدالصمد 101 17:15 - 15:45 دوشنبه 28 25
29 آمار و احتمالات + آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 - میانترم مدیریت بازرگانی رحمانی دکترعبدالصمد 101 17:15 - 15:45 دوشنبه 28 25
30 آمار و احتمالات + آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 - میانترم حسابداری رحمانی دکترعبدالصمد 101 17:15 - 15:45 دوشنبه 28 25
31 آمار و احتمالات + آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 مدیریت دولتی رحمانی دکترعبدالصمد 101 17:15 - 15:45 دوشنبه 9 - 16 14 - 21 4 - 11 - 18
32 آمار و احتمالات + آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 مدیریت بازرگانی رحمانی دکترعبدالصمد 101 17:15 - 15:45 دوشنبه 9 - 16 14 - 21 4 - 11 - 18
33 آمار و احتمالات + آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 حسابداری رحمانی دکترعبدالصمد 101 17:15 - 15:45 دوشنبه 9 - 16 14 - 21 4 - 11 - 18
34 آمار و احتمالات + آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 مدیریت دولتی رحمانی دکترعبدالصمد 101 15:30 - 14:00 دوشنبه 9 - 16 14 - 21 - 28 4 - 11 - 18 - 25
35 آمار و احتمالات + آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 مدیریت بازرگانی رحمانی دکترعبدالصمد 101 15:30 - 14:00 دوشنبه 9 - 16 14 - 21 - 28 4 - 11 - 18 - 25
36 آمار و احتمالات + آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 حسابداری رحمانی دکترعبدالصمد 101 15:30 - 14:00 دوشنبه 9 - 16 14 - 21 - 28 4 - 11 - 18 - 25
37 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 + کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - میانترم مدیریت دولتی رحمانی دکترعبدالصمد 101 17:15 - 15:45 سه شنبه 29 26
38 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 + کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - میانترم مدیریت بازرگانی رحمانی دکترعبدالصمد 101 17:15 - 15:45 سه شنبه 29 26
39 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 + کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - میانترم حسابداری رحمانی دکترعبدالصمد 101 17:15 - 15:45 سه شنبه 29 26
40 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 + کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی رحمانی دکترعبدالصمد 101 17:15 - 15:45 سه شنبه 10 - 17 15 12 - 19