سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : شنبه 01-آبان-1395      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 28-07-1395

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید
مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز مهر آبان آذر
1 روانشناسی عمومی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 102 17:30 - 16:15 چهارشنبه 26
2 بازاريابي بين الملل - میانترم مدیریت بازرگانی شیخه پور زانیار 102 17:30 - 16:15 پنجشنبه 25
3 بازاريابي بين الملل مدیریت بازرگانی شیخه پور زانیار 102 17:30 - 16:15 پنجشنبه 6 - 20 4 - 11
4 خواندن و درک مفاهیم 2 - کلاس جبرانی مترجمی زبان انگلیسی شلماشی سارا 202 14:20 - 13:10 پنجشنبه 6
5 ترجمه متون سیاسی - کلاس جبرانی مترجمی زبان انگلیسی شلماشی سارا 204 11:15 - 09:45 چهارشنبه 28
6 آیین دادرسی کیفری 1و2 - میانترم حقوق حمزه احمد 203 09:30 - 08:00 چهارشنبه 24
7 آیین دادرسی کیفری 2 حقوق حمزه احمد 203 09:30 - 08:00 چهارشنبه 3 - 17
8 بزهکاری اطفال + ادله اثبات دعوی - میانترم حقوق واعظ کمال 204 17:30 - 16:15 پنجشنبه 25
9 ادله اثبات دعوی حقوق واعظ کمال 204 17:30 - 16:15 پنجشنبه 20 - 27 4 - 11
10 بزهکاری اطفال حقوق واعظ کمال 204 17:30 - 16:15 پنجشنبه 29 6 - 13
11 قصه گویی و نمایش خلاق - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 101 14:20 - 13:10 پنجشنبه 25
12 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوه + مبانی مشاوه و راهنمایی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 207 11:15 - 09:45 چهارشنبه 17
13 آموزش و پرورش تطبیقی + روانشناسی اعتیاد - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 207 11:15 - 09:45 چهارشنبه 3
14 اصول برنامه ریزی درسی + انگیزش و هیجان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 207 11:15 - 09:45 چهارشنبه 26
15 زبان آموزی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسن پور یوسف 206 17:30 - 16:15 چهارشنبه 24
16 زبان آموزی روانشناسی + علوم تربیتی حسن پور یوسف 206 17:30 - 16:15 چهارشنبه 5 - 12 - 19 - 26 3 - 17
17 روانشناسی پویایی گروه + پویایی گروه - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 17:30 - 16:15 چهارشنبه 17
18 روانشناسی پویایی گروه + پویایی گروه روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 17:30 - 16:15 چهارشنبه 28 5 - 12 - 26 - 19 3
19 مقدمات روانشناسی سلامت -میانترم روانشناسی + علوم تربیتی ابراهیم پور حیات 101 17:30 - 16:15 پنجشنبه 27
20 مقدمات روانشناسی سلامت روانشناسی + علوم تربیتی ابراهیم پور حیات 101 17:30 - 16:15 پنجشنبه 29 6 - 13 - 20
21 روش تدریس مهارت خواندن در دبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رحیمی ثانیه 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 23
22 روش تدریس مهارت خواندن در دبستان روانشناسی + علوم تربیتی رحیمی ثانیه 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 25 2 - 9 - 16
23 اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رحیمی ثانیه 103 14:20 - 13:10 سه شنبه 23
24 اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده روانشناسی + علوم تربیتی رحیمی ثانیه 103 14:20 - 13:10 سه شنبه 27 4 - 11 - 18 - 25 9 - 16 - 2
25 روشهای ارزشیابی آموزشی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی محمودی شادی 206 14:20 - 13:10 سه شنبه 9
26 روشهای ارزشیابی آموزشی روانشناسی + علوم تربیتی محمودی شادی 206 14:20 - 13:10 سه شنبه 4 - 11 - 18 - 25 2
27 مفاهيم وروش تدريس علوم تجربي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه لابراتوار 17:30 - 16:15 سه شنبه 23
28 مفاهيم وروش تدريس علوم تجربي روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه لابراتوار 17:30 - 16:15 سه شنبه 27 4 - 11 - 18 - 25 2 - 9 - 16
29 مفاهيم وروش تدريس علوم قرآن - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 206 16:00 - 14:30 پنجشنبه 25
30 مفاهيم وروش تدريس علوم قرآن روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 201 16:00 - 14:30 پنجشنبه 27 11
31 مفاهيم وروش تدريس علوم قرآن روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 103 16:00 - 14:30 پنجشنبه 29 13
32 مفاهيم وروش تدريس رياضيات - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 103 17:30 - 16:15 پنجشنبه 11
33 مفاهيم وروش تدريس رياضيات روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 103 17:30 - 16:15 پنجشنبه 29 6 - 13 - 20 - 27 4
34 مفاهيم وروش تدريس هنر + درآمدي برنقش هنردرمدارس - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 103 17:30 - 16:15 چهارشنبه 24
35 مفاهيم وروش تدريس هنر + درآمدي برنقش هنردرمدارس روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 103 17:30 - 16:15 چهارشنبه 28 12 - 19 - 26 - 5 3 - 17
36 فلسفه علم روانشناسی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 202 17:30 - 16:15 پنجشنبه 27
37 فلسفه علم روانشناسی روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 202 17:30 - 16:15 پنجشنبه 29 6 - 13 - 20
38 کلیات زبان شناسی 2 مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 101 11:15 - 09:45 پنجشنبه 25
39 ترجمه متون مطبوعاتی 1 مترجمی زبان انگلیسی حسن زاده فاطمه 103 09:30 - 08:00 سه شنبه 25 2 - 9 - 16 - 23
40 ترجمه متون اقتصادی مترجمی زبان انگلیسی شلماشی سارا لابراتوار 17:30 - 16:15 چهارشنبه 28 5 - 12 - 19