ثبت نام دوره ها

ثبت نام برای همه آزاد است و می توانید همزمان چند دوره ثبت نام کنید    * : نام
    * : نام خانوادگی
    * : شماره موبایل
    : رشته شما
    : شماره دانشجویی
اطلاعات را بصورت كامل وارد کنید و هردوره ای که می خواهید را انتخاب کنید. می توانید همزمان چند دوره را انتخاب کنید

انتخاب دوره مبلغ به تومان نام دوره ردیف
58,000 آشنایی با قوانین ومقررات چک 1
188,000 مشاوره خانواده 2
168,000 مهارت های مشاوره پیش از ازدواج 3
188,000 تربیت مربی پیش دبستانی 4
288,000 مربیان مهدهای کودک 5
480,000 طراحی سایت - فروشگاه اینترنتی و درآمدزایی 6
178,000 خبرنگاری و خبر نویسی - 2 دوره همزمان - دو مدرک 7
7,000,000 DBA-MBA 8
300,000 تکنسین دارویی 9
390,000 ICDL 10