تماس با ما

 

   آدرس پستی : استان آذربایجان غربی - شهرستان سردشت - کیلومتر 3 جاده سردشت - بیوران

کد پستی :  5961814781


  صندوق پستی : 344  


  پست الکترونیک : info@sardashtpnu.ac.ir 

 

شماره تلفن های جدید دانشگاه پیام نور سردشت

http://sardashtpnu.ac.ir//upload/8318497479tel.jpg

نام واحد

شماره تماس مستقیم

ساعت تماس: وقت اداری

نام مسئول

ریاست دانشگاه

04444300306

دکتر رسول رسولی 

حراست

04444300315

آقای صفری 

بسیج دانشجویی

04444300307

09143444176

آقای ابراهیمی 

مسئول اداری و مالی + کتابخانه + تربیت بدنی

04444300310

 

آقای محمدی

مسئول آموزش، برنامه ربزی، امتحانات، رایانه + کارشناس رشته روانشناسی

 04444300309

 

کاربر ارشد + کارشناسی رشته علوم تربیتی + حقوق + جغرافیا + ادبیات فارسی + ادبیات عرب + الهیات

04444300316

 آقای اسلام پناه

مسئول فارغ التصحیلان و دانشنامه + وام دانشجویی + کارشناس رشته مترجمی

 04444300304

آقای شمسی

مسئول فرهنگی و روابط عمومی + کارشناس رشته حسابداری و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی

 04444300305

 

آقای یوسف کاک امینی

نگهبانی 

04444300311

04444300312

آقای خضرزاده

آقای آوات کاک امینی 

  

 

 

 

 

فرم ارسال پیام
* نام و نام خانوادگی:
ایمیل :
موضوع :
* شرح پیام: