دریافت کاردکس

دانشجویان عزیز توجه فرمائید

با توجه به تغییر دروس ذیل لازم است تغییرات مربوطه را با توجه به دروس پاس شده تغییر دهید

جمعیت و تنظیم خانواده (1 واحد)  >>  دانش خانواده و جمعیت (2 واحد)

تاریخ تحلیلی صدر اسلام  >>  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آشنایی با دفاع مقدس  (در صورت گذراندن نمره وارد گردد)

گذراندن درس (آشنایی با دفاع مقدس) اختیاری می باشد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در انتخاب واحد های دروس عمومی به نکات ذیل توجه کنید:

1) گذراندن تنها یکی از دروس (آیین زندگی - اخلاق اسلامی - فلسفه اخلاق) اجباری است

2) گذراندن تنها یکی از دروس (آشنایی با قانون اساسی - انقلاب اسلامی ایران - اندیشه سیاسی امام خمینی) اجباری است

3گذراندن تنها یکی از دروس (تفسیر موضوعی قرآن - تفسیر موضوعی نهج البلاغه) اجباری است

4گذراندن درس (فرهنگ و تمدن اسلام و ایران) اجباری می باشد

نکته : در صورتی که از دروس عمومی بند 1 تا 3 درسی را نمره مردودی بگیرید می توانید درس دیگری را انتخاب کنید (مثلا : درس آیین زندگی را نمره قبولی نگرفته اید ، ترم بعدی می توانید اخلاق اسلامی را انتخاب نموده و پاس کنید)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

دریافت رشته ردیف
کاردکس رشته الهیات - (تاريخ فرهنگ وملل) 1
کاردکس رشته الهیات - (علوم قرآن و حدیث) 2
کاردکس رشته الهیات - (فقه و مبانی حقوق) 3
کاردکس رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - (کارشناسی) 4
کاردکس رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - (ورودی 89 به بعد) 5
کاردکس رشته حسابداری 6
کاردکس رشته حقوق 7
کاردکس رشته روانشناسی - (تجمیع) 8
کاردکس رشته روانشناسی - (سنتی) 9
کاردکس رشته زبان و ادبیات عربی (ورودی 86) 10
کاردکس رشته زبان و ادبیات عربی (ورودی 87) 11
کاردکس رشته زبان و ادبیات عربی (ورودی 88 به بعد) 12
کاردکس رشته زبان و ادبیات فارسی 13
کاردکس رشته علوم تربیتی (آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی) 14
کاردکس رشته علوم تربیتی (راهنمایی و مشاوره) 15
کاردکس رشته علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی - تجمیع) 16
کاردکس رشته علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی - سنتی) 17
کاردکس رشته علوم کامپیوتر (تجمیع) 18
کاردکس رشته علوم کامپیوتر (سنتی ورودی 89 به بعد) 19
کاردکس رشته مترجمی زبان انگلیسی 20
کاردکس رشته مدیریت بازرگانی 21
کاردکس رشته مدیریت دولتی 22