عبارت مورد جستجو : تربیت بدنی

یافته ها : 24 عنوان

تعداد گروه ناشر نویسنده نام کتاب ردیف
4 تربیت بدنی پیام نور سید رضا رفیع آسیب شناسی ورزشی قسمت اول 1
3 تربیت بدنی پیام نور د. محمد علی قره آموزش دو و میدانی 1 2
2 تربیت بدنی پیام نور علی اصغر رواسی آناتومی انسان 3
1 تربیت بدنی پیام نور علی اصغر رواسی آناتومی انسانی 4
1 تربیت بدنی پیام نور د. ابوالفضل فراهانی آناتومی حرکتی و تواناییهای ورزشی 5
1 تربیت بدنی پیام نور د. حسن اسدی ارزیابی برنامه برای مدیران ورزشی 6
4 تربیت بدنی پیام نور حمزه دانشمندی، نیما صمدزاده اصول آموزش ژیمناستیک 2 7
1 تربیت بدنی اداره کل تربیت بدنی د. منصور اشرفی بهداشت ورزشی ارزش طبی ورزش 8
3 تربیت بدنی سمت د. حجت الله نیکبخت بیولوژی فعالیت بدنی 9
-1 تربیت بدنی پیام نور د. ابوالفضل فراهانی تربیت بدنی عمومی 2 10
3 تربیت بدنی پیام نور د. محمد فرامرزی ، محمد رضا اسد تربیت بدنی، ورزش و بازی های دبستانی 11
3 تربیت بدنی پیام نور د. محمدرضا رمضانپور تغذیه و ورزش 12
5 تربیت بدنی پیام نور د.حسن خلجی رشد و تکامل حرکتی 13
1 تربیت بدنی پیام نور د. گودرزی و سوری روش شناسی تمرین 14
2 تربیت بدنی موسسه مدیریت و برنامه ریزی سید علوی و رشیدی نیک ساخت یک تیم پویا 15
1 تربیت بدنی سمت د. سپاسی، پریوش نوربخش سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ج 1 16
1 تربیت بدنی سمت د. سپاسی، پریوش نوربخش سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ج 2 17
3 تربیت بدنی نور احمد آزاد مبانی تربیت بدنی و ورزش 18
3 تربیت بدنی پیام نور د. ابوالفضل فراهانی مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی 19
2 تربیت بدنی سمت حمید رضا شیخی ورزش و جامعه 20
1 تربیت بدنی سمت امین انور الخولی ورزش و جامعه 21
2 تربیت بدنی پیام نور د. محمد جهانفر ویژگی های جمعیت شناسی ایران 22
1 تربیت بدنی پیام نور مژده کیانی کاربرد جمعیت شناسی 23
1 تربیت بدنی بهاره ولی الله نیک ناز یوگا 24