عبارت مورد جستجو : حسابداری

یافته ها : 29 عنوان

تعداد گروه ناشر نویسنده نام کتاب ردیف
3 حسابداری پیام نور دکتر محمد حسن بیژن زاده آشنایی با فلسفه ریاضی 1
2 حسابداری پیام نور دکتر غلامحسین شاهکار آشنایی با نظریه صف بندی 2
3 حسابداری پیام نور دکتر محمد قاسم وحیدی اصل آمار ریاضی 1 3
4 حسابداری پیام نور خدیجه جمشیدی آمار و کاربرد آن در مدیریت ج 1 4
1 حسابداری پیام نور عبدالریم مقدم -علی شفیع زاده اصول حسابداری 1 5
1 حسابداری پیام نور یحیی حساس یگانه اصول حسابداری 2 6
1 حسابداری دانشگاه پیام نور دکترجمشیدپژویان اقتصادخرد 7
3 حسابداری پیام نور دکتر محمد جلوداری ممقانی توابع مختلط 8
3 حسابداری پیام نور دکتر علیرضا اجمالی توپولوژی عمومی 9
4 حسابداری پیام نور ت دکتر محمد مهدی ابراهیمی جبر خطی 10
2 حسابداری پیام نور نسرین فریور -محمود عربی حسابداری صنعتی (3) ج 2 11
6 حسابداری پیام نور نسرین فریور ، محمود عربی حسابداری صنعتی 3 ج 1 12
5 حسابداری پیام نور محمد رمضان احمدی حسابداری مالیاتی 13
5 حسابداری پیام نور عبدالکریم مقدم- مهدی مشکی حسابداری میانه 2 14
3 حسابداری پیام نور جعفر باباجانی حسابداری و حسابرسی دولتی 15
2 حسابداری پیام نور دکتر حسین کرباسی یزدی حسابداری پیرشفته (1) قسمت اول 16
3 حسابداری پیام نور دکتر حسین کرباسی یزدی حسابداری پیشرفته 1(قسمت دوم) 17
1 حسابداری علمی دانشجو مهندس حبیب الله گودرزی ریاضیات فنی مهندسی تجربی 18
1 حسابداری پیام نور اسد الله نبیلی تهرانی زبان تخصصی (2) 19
1 حسابداری پیام نور عبدالکریم مقدم زبان تخصصیئ حسابداری1 20
5 حسابداری پیام نور جمشید پژوهان مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها 21
1 حسابداری پردازش رحیمی، سجاد و سینا عابدی مجموعه سوالهای کاردانی به کارشناسی حسابرسی 22
4 حسابداری پیام نور دکتر مهدی تقوی مدیریت مالی 2 23
1 حسابداری علوم رایانه سید احمد حسن پور معادلات دیفرانسیل 24
1 حسابداری شهر و سازه سجاد عابدی، محسن رحیمی پردازش مجموعه سؤالهای کاردانی به کارشناسی حسابداری ج2 25
1 حسابداری شهر و سازه سجاد عابدی، محسن رحیمی پردازش مجموعه سؤالهای کارشناسی ارشد حسابداری ج1 26
1 حسابداری بهین نگار دکتر احمد مدرس پردازش مجموعه سؤالهای کارشناسی ارشد حسابداری ج3 27
1 حسابداری دانشگاه پیام نور دکترجمشیدپژویان پول وارزوبانکداری 28
2 حسابداری پیام نور دکتر عقلیه حیدری پژوه عملیاتی 2 29