عبارت مورد جستجو : کامپیوتر

یافته ها : 20 عنوان

تعداد گروه ناشر نویسنده نام کتاب ردیف
2 کامپیوتر پیام نور جعفر تنها، مهدی یوسف خانی اصول کامپیوتر 1 1
3 کامپیوتر پیام نور د. داود کریم زادگان مقدم اصول کامپیوتر 2 2
5 کامپیوتر پیام نور داریوش نیک مهر برنامه سازی پیشرفته 3
1 کامپیوتر میرزایی داریوش فرسایی تکنیکهای برتر تدوین و جلوه گذاری فیلم ها 4
1 کامپیوتر ناقوس مهندس کلانتری، مهندس ستایش فرد خود آموز در 21 روز (فتوشاپ) 5
1 کامپیوتر صدوق محمد حسن آجیگل راهنمای جامع بیسیک 6
4 کامپیوتر پیام نور امرالله جعفری راهنمای نرم افزار مینی تب 7
9 کامپیوتر حقوق اسلامی محمود جنوبی راهنمای کامل و حل مسائل اصول کامپیوتر 1 8
9 کامپیوتر حقوق اسلامی محمود جنوبی، مریم جودت راهنمای کامل و حل مسائل اصول کامپیوتر 2 9
3 کامپیوتر پیام نور یوسف خانی، سید ناصر آیت، فراهی زبان تخصصی 10
2 کامپیوتر پیام نور جعفر تنها، ناصر آیت ساختمان داده ها و الگوریتم ها 11
1 کامپیوتر صدوق محمد حسن آجیگل فرهنگ جامع بیسیک 12
3 کامپیوتر پیام نور د. سید سعید آیت مبانی پردازش سیگنال گفتار 13
1 کامپیوتر پردازش سلامی، شیخ مهدی مسگر مجموعه سوالهای کاردانی به کارشناسی کامپیوتر 14
2 کامپیوتر پیام نور د. شیبانی، د. هوشمند مدارهای الکتریکی 1 15
3 کامپیوتر پیام نور د. رضا عسکری مقدم مدارهای الکتریکی II 16
3 کامپیوتر پیام نور مولاناپور، حبیبی پور رودسری مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات 17
1 کامپیوتر نص علی کاهه میکرو کنترلرهایAVR 18
3 کامپیوتر پیام نور شیرکوند، هدایتی آذری کاربرد کامپیوتر رشته های علوم انسانی 19
1 کامپیوتر پیام نور د. داود کریم زادگان مقدم یادگیری الکترونیکی 20