لیست ارائه دروس

لیست ارائه دروس (لیست 8 ترمه) - وضعیت منابع (نام منبع و مولف و حذفیات) 98-97

 

**برای مشاهده برنامه هر رشته تحصیلی بر روی نام رشته کلیک نمایید**

 
 
 
 

بخش فنی مهندسی

بخش هنر و معماری

بخش علوم کشاورزی

بخش علوم پایه

بخش علوم تربیتی و روانشناسی

بخش علوم اجتماعی

بخش ادبیات و زبانهای خارجه

بخش مدیریت، اقتصادو حسابداری

بخش الهیات و علوم اسلامی

 

مهندسی برق

ارتباط تصویری- عکاسی

اقتصاد کشاورزی

ریاضی

علوم تربیتی

جغرافیا

زبان ادبیات فارسی

حسابداری

حقوق

 

مهندسی پزشکی

صنایع دستی

ترویج و آموزش کشاورزی

آمار

روانشناسی- مشاوره

علوم اجتماعی

زبان انگلیسی

مدیریت - گردشگری

الهیات و معارف اسلامی

 

مهندسی پلیمر

طراحی پارچه و لباس

علوم و صنایع غذایی

شیمی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علوم سیاسی

زبان ادبیات عربی

اقتصاد

 

 

مهندسی عمران

فرش

مهندسی آب

زمین شناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاریخ

 

 

مهندسی راه آهن

کتابت و نگارگری

ماشینهای کشاورزی

زیست شناسی -آموزش علوم تجربی

 

 

مهندسی نفت

هنرهای اسلامی

مهندسی شیلات-  زارعت- ژنتیک گیاهی

فیزیک

 

 

مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات - رباتیک

هنرهای صناعی

علوم کشاورزی- علوم دامی- تولیادت دام

علوم کامپیوتر

 

 

مهندسی متالوژی

مهندسی معماری

مهندسی منابع طبیعی - آبادانی روستا ها و علوم و مهندسی محیط زیست

 

 

مهندسی شیمی

مهندسی شهر سازی

 

 

 

 

مهندسی صنایع

نقاشی-مرمت بناهای تاریخی

 

 

مهندسی خودرو- هوا فضا

 

 

مهندسی اجرایی- پروژه

 

 

مهندسی مکانیک