جزوات و نمونه سوالات درسی رشته مترجمی و حقوق

 پسوندهای اسم ساز و صفت ساز و فعل ساز

 حقوق بین الملل خصوصی 1
 جزوه درسی ترجمه متون ساده
 جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی (2)
 Translating_advanced1
 Translating Simple Prose
جهت دانلود فایل بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید

پسوندهای اسم ساز و صفت ساز و فعل ساز (زبان عمومی و خواندن و درک مفاهیم 1)

جهت دانلود فایل بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید

نمونه سوالات زبان عمومی

جهت دانلود فایل بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید

حقوق بین الملل خصوصی 1

جهت دانلود فایل بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید

جزوه درسی ترجمه متون ساده

جهت دانلود فایل بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید

جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی (2)

جهت دانلود فایل بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید

Translating_advanced1

جهت دانلود فایل بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید

Translating Simple Prose

مشاهده : 400559        تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه 26-09-1393