اطلاعیه انجمن های ورزشی دانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویان

 

دانشجویان علاقه مند به شرکت در انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه هرچه سریعتر نبست به نام نویسی جهت برگزاری انتخابات انجمن های مذکور به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است جهت دریافت آیین نامه و فرمهای مذکور فایل های ذیل را دانلود نمایید.

                                                                   

امورفرهنگی دانشگاه پیام نور سردشت
جهت دانلود فایل بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید

فرم_گزارش_انتخابات_انجمن

جهت دانلود فایل بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید

فرم_اطلاعات_فردی_داوطلبین_انج

جهت دانلود فایل بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید

آیین نامه انجمن های ورزشی دانشجویی

مشاهده : 117397        تاریخ انتشار خبر : دوشنبه 27-02-1395