برگزاری همایش ملی تقریب مذاهب و وحدت اسلامی در دانشگاه پیام نور مهاباد

هدف از برگزاری همایش ملی تقریب مذاهب و وحدت اسلامی، ایجاد زمینه های اتحاد و هم بستگی جهان اسلام و هم فکری علما و دانشمندان، جهت نزدیک سازی دیدگاه های علمی و فرهنگی آنان در زمینه های فقهی، اصولی، کلامی، تفسیری و نیز بررسی مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه ی راه حل های مناسب و موضع گیری مشترک در برابر آن است.

میهمانان کنفرانس از میان شخصیت های فرهیخته، علما و مفتیان، اساتید دانشگاه ها و سایر مجامع علمی و فرهنگی داخل و خارج کشور انتخاب می شوند.

 

محورهای همایش

 

 1. تقریب مذاهب اسلامی در پرتو قرآن کریم
 2. عوامل تهدید کننده تقریب مذاهب اسلامی از دیدگاه قرآن کریم
 3. راهکارهای عملی نمودن تقریب مذاهب اسلامی با استفاده از احادیث رسول اکرم
 4. ضرورت تقریب مذاهب اسلامی، چالشها و موانع
 5. مقایسه مبانی فقهی تقریب مذاهب در منابع اهل سنت با مبانی فقهی امامیه
 6. نقش علما و اندیشمندان جهان اسلام در تقریب مذاهب اسلامی
 7. نقش دانشگاه های جهان اسلام در تقریب مذاهب اسلامی
 8. تأثیر منطقه ای و جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر قدرت جهان اسلام
 9. تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر نقاط مشترک جهان اسلام
 10. بیداری اسلامی ، همگرایی یا واگرایی مذاهب اسلامی
 11. تقریب مذاهب اسلامی در پرتو دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره)و مقام معظم رهبری
 12. پیشینه تاریخی تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر اندیشه های علما و اندیشمندان جهان اسلام

 

اهداف برگزاری

 

گسترش و فرهنگ و معارف اسلامی و دفاع از حریم قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص)

 1. ایجاد تفاهم میان متفکران جهان اسلام در زمینه های اعتقادی ، فقهی ، اجتماعی و سیاسی
 2. توسعه اندیشه تقریب میان اندیشمندان و فذهنگیان جهان اسلام
 3. آگاه حکردن توده های مسلمان از توطئه های تفرقه انگیز دشمنان
 4. تشکیل جبهه واحد در مقابل توطئه های تبلیغاتی و تهاجم فرهنگی دسمنان اسلام
 5. رفع بدبینی ها و شبهات بین پیروان مذاهب اسلامی 

 

ham.jpg (905×1280)

آدرس وب سایت همایش

http://mahabadpnu.ir
مشاهده : 99064        تاریخ انتشار خبر : دوشنبه 14-01-1396