اطلاعیه مشاوره مجازی

 
  اطلاعیه مشاوره مجازی 
 
سامانه اداره کل امور دانشجویان  بخش مشاوره در زمینه های مختلف شغلی، شخصیتی، ازدواج و خانوادگی خدمات مشاوره ای و روان درمانی به  دانشجویان، ارائه می‌دهد.
 
دانشجویان متقاضی می توانند از طریق آدرس زیر به سامانه مراجعه و با ثبت درخواست خود و بادریافت شماره پیگیری پاسخ را دریافت نمایند.
 
http://stud.pnu.ac.ir/
 مشاهده : 107674        تاریخ انتشار خبر : سه شنبه 14-01-1397