قابل توجه كليه پذيرفته شدگان محترم مقطع كارشناسي 97

 

جهت پذيرش غير حضوري خود از تاريخ 97/6/27الي 97/07/04از مسير زير در سامانه گلستان جهت تكميل كليه مراحل مربوطه اقدام نماييد .شايان ذكر است شناسه و رمز عبور جهت ورود به سيستم به شرح زير مي باشد:

آموزش ------> دانشجو  ------> پذيرش غير حضوري -----> پذيرش غيرحضوري دانشجويان جديد الورود

خلاصه مراحل پذيرش  :
 تكميل مشخصات و ارسال مدارك و دريافت "گزارش260"

تذكر1: حجم هر تصوير حداكثر 250كيلوبايت و ترجيحا فرمت آن jpg يا jpeg باشد.

شناسه كاربري :شماره داوطلبي c971

رمز عبور:كدملي

به طور مثال :c971342654

توجه :لازم به ذكر است در صورتيكه كد ملي شما در اطلاعات سنجش پر نشده باشد بايستي شماره شناسنامه خود را جهت ورود به سيستم وارد نماييد.

درصورتيكه با شناسنامه ويا كدملي موفق به ورود به سيستم نشده ايد شماره پرونده خود را در گذروازه وارد نماييد.

سپس نسبت به مراجعه به مركز قبولي خود جهت تشكيل پرونده فيزيكي  اقدام نماييد . وپس از پذيرش نهايي  در مركز  و پرداخت شهريه ثابت نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد از تاريخ 97/07/01 الي  97/07/10  از مسير زير اقدام شود:

 ثبت نام ------> عمليات ثبت نام ------>ثبت نام اصلي

لازم به ذكر است شناسه و رمز عبور پس از پذيرش نهايي و جهت ثبت نام و انتخاب واحد  به صورت زير مي باشد:

شناسه  كاربري :شماره دانشجويي

رمز عبور :شماره شناسنامه

قبل از انتخاب واحد نسبت به پر نمودن شناسه ورزشي از مسير زير  اقدام كنيد:

ارزشيابي ----> نظرسنجي ---->پاسخگويي افراد به سوالهاي نظرسنجي

در اين قسمت نسبت به انتخاب نوع نظرسنجي به شماره 13 اقدام كنيد و پس ازپر نمودن فرم  مربوطه نسبت به اعمال تغييرات و سپس اعمال دكمه پايان پاسخگويي اقدام كنيد .سپس از سيستم خارج شده و مجدد وارد سيستم جهت انتخاب واحد شويد.

از يكي از روشهاي زير نسبت به پرداخت شهريه اقدام نماييد:

  1- دريافت گزارش 163 از مسير زير و پرداخت شهريه :

          منوي اصلي --> آموزش --> گزارش هاي آموزش --> شهريه --> ليست ها و آمارها-->  فرم واريز وجوه دانشگاه پيام نور

   2- پرداخت الكترونيكي شهريه از مسير زير :

     منوي اصلي --> آموزش --> شهريه --> پرداختهاي الكترونيكي دانشجو

توجه :امكان دريافت وام شهريه از بانك انصار (كليه شعب) فراهم مي باشد

 توجه توجه توجه :دريافت  فايل راهنماي مراحل پذيرش غيرحضوري

 

 
مشاهده : 87957        تاریخ انتشار خبر : سه شنبه 27-06-1397