اعلام زمان تغییر محل آزمون پایان ترم / زمان دریافت کارت آزمون توسط دانشجویان

 
 
 زمان تغییر محل آزمون پایان ترم دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از 29 آبان لغایت 8 آذرماه سال جاری تعیین شد.
 
کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه می توانند در مهلت مذکور بامراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.irنسبت به ثبت درخواست شهر محل آزمون خود اقدام نمایند.
 
همچنین، زمان دریافت کارت آزمون از سیستم گلستان از تاریخ 20 آذرماه لغایت 25 دی ماه خواهد بودمشاهده : 50797        تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه 23-08-1397