آموزش نحوه شرکت در آزمون های پایان ترم

آموزش دریافت سوالات پایان ترم و نحوه ارتباط با استاد و ...

 

 

 

 

 

 

آموزش دریافت سوالات پایان ترم + سامانه پیام من

 
مشاهده : 1030        تاریخ انتشار خبر : شنبه 17-03-1399