امکان انتخاب واحد ترم تابستان را برای دانشجویان سایر دانشگاه ها در نرم تابستان

 
با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر آن و با عنایت به وجود زیر ساختهای مناسب در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی جهت برگزاری امتحانات به صورت الکترونیکی و غیر حضوری، به استحضار می رساند این دانشگاه امکان انتخاب واحد ترم تابستان را برای دانشجویان سایر دانشگاه ها به صورت دانشجوی میهمان فراهم نموده است.
 
 
پذيرش و ثبت نام دانشجويان مهمان از ساير دانشگاهها مطابق روال قبلي با اخذ درخواست كتبي ازدانشگاه مبداء ،ايجاد شماره دانشجويي و تكميل اطلاعات شخصي دانشجوي مهمان حداكثر تا تاريخ 17 تیرماه در مراكز و واحدها انجام می شود برگزاري كلاسهاي دروس ارائه شده به صورت الكترونيكي از تاريخ 24 تیرماه لغایت 24 مردادماه می باشد.
 مشاهده : 707        تاریخ انتشار خبر : دوشنبه 02-04-1399