جملاتی قصار در مورد اعتیاد

 جملاتی قصار در مورد اعتیاد

اعتیاد چیست ؟

 

- اعتیاد تزریق مرگ در شریانهای جامعه است .

 

 -  اعتیاد به مواد مخدر انسان را به جاده تباهی و ناامیدی می کشاند.

 

 -  ارمغان اعتیاد نیستی و نابودی است .

 

-  اعتیاد کانون گرم خانواده را متلاشی میکند .

 

-  اعتیاد به مواد مخدر باعث تباه شدن مغزهای فعال جوانان یک ملت است.

 

-  اعتیاد به مواد مخدر بر باد دادن ثروت مادی و انسانی یک ملت است.

 

-  اعتیاد اسلحه ای است که جوانی ،نشاط ،خلاقیت و اراده وحتی هویت فرد را نشانه می رود.

 

-   اعتیاد یعنی وداع با آرامش ، خوشبختی ،سعادتمندی،سلامتی و حتی زندگی  و شروع همه مصائب .

 

 

ودر یک جمله اعـــتیاد    یعنی   تبدیل هســتی به نیســـتی .

 

(امورفرهنگی دانشگاه پیام نور سردشت)

 اعتیاد


مشاهده : 725        تاریخ انتشار خبر : شنبه 28-04-1399