اطلاعیه برگزاری نشست در خصوص اهمیت انتخابات و مشارکت دانشگاهیان

بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشگاه پیام نور سردشت در نظر دارد نشستی در خصوص اهمیت انتخابات و مشارکت دانشگاهیان در امر انتخابات در روز شنبه مورخه 1400.02.11 راس ساعت 11 صبح در محل دانشگاه پیام نور سردشت با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار نماید.
 
 
لذا از کلیه اعضای هیات علمی، کادر اداری و دانشجویان، دعوت بعمل می آورد جهت شرکت در مراسم حضور بهم رسانید.
 
 
«روابط عمومی و امور فرهنگی دانشگاه پیام نور سردشت»مشاهده : 304        تاریخ انتشار خبر : جمعه 10-02-1300