برگزاری نشست در راستای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

با توجه به اجرای برنامه های پیشنهادی فرهنگی استان در سال 1400 و در راستای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

 

امروز شنبه1400.02.11ساعت 11.30 نشستی با حضور دانشجویان و کارکنان تحت عنوان اهمیت انتخابات و مشارکت دانشگاهیان در امر انتخابات با همکاری بسیج دانشجویی در دانشگاه پیام نور سردشت برگزار شد.

 

در این نشست  جناب آقای دکتر رسولی ریاست دانشگاه و جناب آقای سلیمانی مدرس و مسئول بسیج دانشگاه، ضمن تبریک هفته معلم،در خصوص اهمیت انتخابات، مشارکت حداکثری، شرکت در انتخابات به عنوان وظیفه شرعی و ملی و حضور  دانشگاهیان در صحنه انتخابات به ایراد سخنرانی پرداختند.برگزاری نشست در راستای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

برگزاری نشست در راستای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

برگزاری نشست در راستای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

برگزاری نشست در راستای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها


مشاهده : 301        تاریخ انتشار خبر : يكشنبه 12-02-1300