رشته های پیام نور سردشت

 

رشته های فعال و غیر فعال پیام نور سردشت

 
 

ردیف

رشته

گرایش

وضعیت رشته

1

زبان و ادبیات عربی

-

فعال

2

زبان و ادبیات فارسی

-

فعال

3

الهیات

علوم قرآن و حدیث

فعال

4

الهیات

فقه و مبانی حقوق اسلامی

فعال

5

الهیات

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

فعال

6

تاریخ

-

غیر فعال

7

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

-

فعال

8

حسابداری

-

فعال

9

حقوق

-

فعال

10

روانشناسی

عمومی

فعال

11

ریاضیات

-

غیر فعال

12

علوم تربیتی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

فعال

13

علوم تربیتی

آموزش و  پرورش پیش دبستانی و دبستانی

فعال

14

راهنمایی و مشاوره

-

غیر فعال

15

علوم کامپیوتر

-

پذیرش ندارد

16

مترجمی زبان انگلیسی

-

فعال

17

مدیریت بازرگانی

-

فعال

18

مدیریت دولتی

-

فعال

19

کارشناسی ناپیوسته امور تربیتی

-

غیر فعال

20

کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی

-

غیر فعال

21

کارشناسی ناپیوسته آموزش حرفه و فن

-

غیر فعال

22

کارشناسی ناپیوسته آموزش دینی و عربی

-

غیر فعال