حراست دانشگاه

 

 

حراست دانشگاه : هوشنگ صفری

شماره تماس :44334250-044  داخلی 110

شماره تماس مستقیم و فاکس : 44332288-044

شماره همراه : 09143457195

 

 

 

 

 

 

 

 

0612421471herasat.jpg (800×800)