عبدالرحیم جهان آرا - ریاست دانشگاه

 
ریاست دانشگاه : عبدالرحیم  جهان آرا
شماره تماس : 044-44334250  داخلی 122
شماره تماس مستقیم و فاکس : 044-44332266

 

1190667448dr_jahnara.jpg (600×550)