لیست دانشنامه های رسیده

 

لیست دانشنامه های آماده شده دانشگاه پیام نور سردشت

 

دانشجویان توجه فرمایند:

جهت دریافت دانشنامه بایستی مدارک ذیل را بهمراه داشته باشید :

  • اصل شناسنامه
  • اصل کارت ملی
  • تمبر
  • اصل گواهی موقت پایان تحصیلات
  • عکس 4*3 یک قطعه
  • تسویه وام شهریه (در صورت دریافت)

 

 

 

ردیف

نام

رشته

تاریخ

1

ابراهیم بربط

علوم تربیتی

1394/03/10

2

احمد زحمت کش

علوم تربیتی

سال 91

3

احمدی رحیم

حقوق

1394/03/10

4

بهار محمدی

روانشناسی

1394/03/10

5

بهاره ظاهری

روانشناسی

سال 91

6

بهره نقشبندی

روانشناسی

1394/03/10

7

پیروزه خضرزاده

علوم تربیتی

1394/03/10

8

پیروزه موسائی

علوم تربیتی

سال 91

9

توران صالح زاده

روانشناسی

1394/03/10

10

حسن معروف زاده

علوم تربیتی

1394/03/10

11

خورشید بهروز

علوم تربیتی

سال 91

12

دلسوز محمودی

علوم تربیتی

1394/03/10

13

رحمان رحمانی

روانشناسی

1394/03/10

14

رقیه احمدی

روانشناسی

1394/03/10

15

رمضان محمدپناه

علوم تربیتی

سال 91

16

ریزان عبدالهی

روانشناسی

1394/03/10

17

زینب محمدی

علوم تربیتی

1394/03/10

18

سرچل محمدزاده

روانشناسی

1394/03/10

19

سردار احمدزاده

علوم تربیتی

1394/03/10

20

سمیه فروزان

روانشناسی

سال 93

21

سنور ابوبکری

علوم تربیتی

1394/03/10

22

سهیلا ابراهیمی

علوم تربیتی

سال 91

23

شکری صالح زاده

علوم تربیتی

1394/03/10

24

شکوفه حسن زاده

علوم تربیتی

سال 91

25

شیدا زحمت کش

روانشناسی

1394/03/10

26

صبریه فرجی

روانشناسی

1394/03/10

27

ظاهر قادریان

علوم تربیتی

1394/03/10

28

عبداله مهربان

روانشناسی

1394/03/10

29

عزالدین محمودی

علوم تربیتی

سال 91

30

عزیز محمودزاده

علوم تربیتی

سال 91

31

علی خرم دل

روانشناسی

1394/03/10

32

فریده محمدپور

علوم تربیتی

1394/03/10

33

فریده معروف زاده

علوم تربیتی

1394/03/10

34

کامران ثنائی

علوم تربیتی

1394/03/10

35

کبری اسماعیلی

روانشناسی

1394/03/10

36

کژال صالح زاده

علوم تربیتی

1394/03/10

37

گلاله محمدی

روانشناسی

1394/03/10

38

گلاویژ خدرزاده

روانشناسی

سال 91

39

لیمو مولائی

روانشناسی

سال 91

40

مریم جفائی

علوم تربیتی

1394/03/10

41

مریم مصطفائی

علوم تربیتی

سال 93

42

مطلب قادری

روانشناسی

1394/03/10

43

یونس احمدی

روانشناسی

1394/03/10